Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

С увеличаването на цената на нефта все по-голямо значение придобива внимателното наблюдение на всяка промяна в количеството на нефтопродуктите при движението им по веригата за доставки.

Ние в SGS разбираме важността на предоставянето на точен, надежден анализ на морски рейс и изчисления за съгласуване. Тази информация може да се използва за подобряване на контрола на загуби, подаване на искове за рекламации при необходимост и, като цяло, за подобряване на ефективността и отчетността в рамките на вашата логистична верига. Нашите проактивни услуги за контрол на загуби обхващат всички аспекти на загуби по време на рейс, управление на запаси, смесване на горива на борда на кораб и терминални проверки за нефтената промишленост.

Преимуществата на анализа и съгласуването на морски рейс

Тъй като нефтопродуктите и други течни нефтопродукти се търгуват, пренасят или съхраняват, налице са промени в количествата, измерени в даден момент от време и в определена точка. Всяко измерване трябва да се извършва изключително внимателно, тъй като дори малки грешки могат да окажат значително неблагоприятно влияние върху стандартните изчисления по веригата.

Анализът и съгласуването на морски рейс включва внимателен и точен преглед на измерванията. Това позволява анализиране на основните причини за каквито и да е разлики в обема или теглото на нефта между данните, посочени в коносамента (BOL) и тези, отбелязани в сертификата за разтоварване, наричани загуби от разтоварване. Нашият квалифициран екип може да разработи и анализира модели на рейсове за оценка на такива фактори като смесване, агрегиране и намаляване от кораб на кораб, като така ще ви помогне да си изградите ясна представа за цялата ваша логистична верига.

Докато повечето разлики могат лесно да се вземат предвид и имат ограничено влияние, в определени ситуации могат да възникнат значителни промени, които представляват реални разлики в количествата на партиди.

Сред тях са:

 • Утаяване на вода от суспенсия
 • Разбъркване на вода в разтвор
 • Промени в плътността на продукт при извършване на смесване
 • Наслояване по отношение на плътност, термичност или и двете 
 • Обикновен теч от резервоар или тръба
 • Непълно запълване на тръбопровод
 • Неизправен инструмент
 • Човешка грешка при измерване и/или изчисление

Нашите услуги за контрол на загуби

В случай на конфликт на интереси между терминала, собственика на плавателния съд, търговеца, наемателя на плавателния съд, получателя и оператора на плавателния съд вие може да разчитате, че SGS ще защити вашите интереси. Нашите услуги обхващат:

 • Управление на запаси
  За прецизно наблюдение на вашия товар ние ще гарантираме спазването на API стандартите за количествен и качествен контрол, ще съгласуваме ежемесечно вашите запаси с всички движения на товари, ще проследим разминаванията и определим областите на безпокойство.

 • Одит на терминал
  Създаването на отговорност и отчетност е изключително важно. Преди приемането на вашия товар или по време на съхраняването му в терминал ние ще гарантираме, че всички аспекти на терминала и неговите оперативни процеси позволяват правилна обработка на вашия товар.

Разберете как анализът на морски рейс и услугите за контрол на загуби от SGS могат да ви помогнат за подобряване на ефективността и отчетността на вашата логистика.