Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услугите за търговски инспекции на SGS способстват за гарантирането на ефикасна работа и мониторинг на спазването на нормативните изисквания.

Осигуряването на надзор при движението на течни товари и измерването както на количествата, така и на качеството на всяка пратка, продължава да бъде едно от основните изисквания в бизнеса. С течение на годините обаче използваните методологии и техники претърпяха развитие. Ефективният контрол на загуби и запазването на качеството на товарите с помощта на стандартни методологии на търговия в комбинация с нашите иновативни процедури, местни познания и техническа поддръжка е основната цел на тази комплексна услуга.

Услуги за търговски инспекции от световен лидер

Ние продължаваме да разработваме иновативни методологии, които позволяват извършване и потвърждаване на измервания и улесняване на търговията, като същевременно отговарят на промените в околната среда и различните технологии, използвани по света.

Защо да изберете SGS?

В свят, в който търговията винаги се е развивала динамично, ние ви помагаме да успеете във вашия бизнес. Нашата глобална мрежа следи и улеснява търговията в продължение на много десетилетия, като определя стандарта за инспекция и анализ.

В сектора за търговия с нефт и газ достъпът до летливи въглеводороди стана по-ограничен в отговор на загрижеността, свързана с освобождаването на летливи органични съединения (ЛОС), здравето и безопасността на персонала. Нашите услуги за търговски инспекции отговарят на основните указания на API MPMS и EI HM, както и на местни търговски стандарти, практики и изисквания. Нашият персонал е преминал обучение, отговарящо на промишлените стандарти, като регистрация на IFIA за нефтен инспектор, и е запознат с ISO, ISGOTT, EN, USCG и подобни норми и разпоредби, прилагани за дейностите за измерване на течни въглеводороди и вземане на проби на местно ниво.

Какво предлагат нашите услуги за търговски инспекции

Нашите услуги за търговски инспекции включват:

 • Измерване на обеми и тегло на брега и на борда на танкери
 • Вземане на проби от товари от нефт, газ и химикали
 • Измерване на запаси от нефт, газ и химикали
 • Лабораторен анализ на товари от течни въглеводороди
 • Тръбопроводно измерване при доставки на течни въглеводороди
 • Изготвяне на доклади на инспектори за използване с акредитиви
 • Инспекции за пригодност на брегови резервоари преди тяхното наемане или използване
 • Надзор на лихтеровози и други видове претоварвания от един кораб на друг
 • Измервания на бункери
 • Прегледи в началото и в края на наемен период
 • FPSO и инспекции на танкери при смесване на товари
 • Надзор при смесване на бензин, нефтено гориво и смеси на ВНГ

Нашите експерти участват в такива органи по промишлени стандарти като API, ISO, EN, IFIA и EI, като помагат за разработката, актуализирането и изменението на промишлените норми.

Научете как SGS може да ви помогне за плавното развитие на вашата дейност.