Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услуги за проверка и оценка на съответствието на кораби и морски съоръжения от SGS - гарантирайте, че плавателните съдове на трети страни са безопасни, годни за целта на употреба и в съответствие със съответните регулаторни изисквания.

Независимо дали сте компания за чартиране, компания за превоз или терминал за съхранение, когато използвате плавателни съдове на трети страни, вие трябва да управлявате внимателно всички рискове, свързани с безопасността, качеството и околната среда. Също така, трябва да гарантирате съответствие със строгите законови изисквания. Предлагаме специална система за оценка на кораби, която ще ви помогне да управлявате рисковете и да потвърждавате съответствието на всеки кораб на трети страни, който използвате.

Защо да изберете услугите за проверка и оценка на съответствието на кораби и морски съоръжения от SGS?

Нашите услуги ще ви помогнат:

  • да гарантирате годността и съответствието на всички плавателни съдове на трети страни за карго операции на пристанището и транспортиране на продукти по море;
  • да извършвате системно управление на рисковете, свързани с безопасността и качеството, за плавателни съдове на трети страни;
  • да възложите сложните проверки и оценки на плавателни съдове, които трябва да извършите, на професионален екип от специалисти по морско дело, експерти по корабоплаване, консултанти по безопасността и други специалисти;
  • да получите оценка, извършена в съответствие с политиката на вашата компания;
  • да внедрите професионално управление на морските рискове във вашата система за контрол на качеството.

Надеждни услуги за проверка и оценка на съответствието на кораби и морски съоръжения от водещ доставчик

Предлагаме богат опит в областта на предоставянето на проверки на качеството и количеството на товарите, намиращи се на плавателни съдове по целия свят. Нашите експерти по морско дели извършват проверка и оценка на кораби от акредитирани инспектори, като съблюдават морската схема на Химичния разпределителен институт (CDI) или Програмата за доклада за инспектиране на корабите (SIRE) на Международния морски форум на петролните компании (OCIMF).

Тази оценка се подкрепя от съответните данни от контролните органи на пристанището, бреговата охрана, записите на данни за произшествия на плавателния съд, профилите на собственика/плавателния съд и други източници.

За да обсъдим как вашата организация може да се възползва от нашите услуги за проверка и оценка на съответствието на кораби и морски съоръжения, свържете се с нас още днес.