Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Като световен лидер в областта на търговията с втечнен природен газ (ВПГ), SGS предоставя гама от услуги за ВПГ отрасъла за съдействие при подготовката на нови договори и проекти.

Освен прегледа на всякакви нови договори чрез нашия всеобхватен процес за преглед на договори за покупко-продажба (SPA), ние предлагаме и консултантски услуги за да се гарантира най-висока прецизност на системите за вземане на проби и наблюдение на съдържанието и можем да предоставим адаптирано обучение по прехвърляне.

Преглед на договори за покупко-продажба

Ние ще проведем преглед за да:

  • потвърдим, че договорите за покупко-продажба са в съответствие с настройките на терминала, гарантирайки, че той отговаря на договорените между продавача и купувача изисквания
  • потвърдим, че извършваните измервания, тестове и пресмятания отговарят на най-актуалните международни (отраслови) стандарти
  • потвърдим, че разделът за пресмятанията е пълен, и че на базата на пълна информация може да се осъществи пълна калкулация
  • определим вашите крайни резултати по всякакви други начини за пресмятане, в зависимост от различните норми/стандарти, по които може да бъде извършена окончателната калкулация

Система за вземане на проби

Ние ще предприемем пълна проверка на чертежите и системата, за да идентифицираме и отстраним всякакви потенциални проблеми по време на пусковата фаза.

Мониторинг на промените в състава

Поради нестабилността на ВПГ, молекулният състав на даден товар ще се промени по време на превоза. Веднъж натоварени на борда на плавателния съд, компонентите с най-ниска температура на кипене - азотът и метанът - ще се изпарят първи. В резултат на този естествен процес на "изпарение", промяната в състава води до нова обща топлотворна способност (GHV) и плътност, като така променя и стойността на самия ВПГ.

SGS е разработила база данни за мониторинг на промените в количеството и качеството на ВПГ при превоз. Чрез въвеждане на данните за ВПГ от пристанищата на натоварване и разтоварване за всеки курс, Ние можем да определим тенденциите и да прогнозираме промените в състава на базата на предишен опит. Понастоящем нашата база съдържа данни за няколко хиляди операции от няколко пристанища за натоварване и разтоварване. Цялата информация за клиентите, съхранявана от нас се третира като поверителна.

Тази база данни не само служи за прогнозиране на очаквания в пристанището за разтоварване състав, но се оказва полезна при показване на точността на анализа в пристанището за натоварване, преизчислението на плътността и GHV в съответствие с различни норми и референтни температури, и сравнението на представянето на различни плавателни съдове от флотилията на даден клиент.

Уреждане на спорове

В случай на срив във основната и/или резервната система за вземане на проби, или ако резултатите се оспорват и не отговарят на очакванията, ние сме получавали заявки от нашите клиенти за създаване на симулация на базата на исторически данни, за да съдействаме при разрешаването на спорове. Нашата база данни може да послужи също и за установяване или потвърждаване на наличието на срив в системата за вземане на проби в пристанището за натоварване или разтоварване.

Обучение на вашия персонал по прехвърляне

Ние можем да разработим по заявка адаптирано обучение по прехвърляне за вас и вашия персонал.

Научете повече за услугите на SGS по преглед и консултации на договори за ВПГ