Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS предоставя онлайн изпитване на трансформаторни масла (OTT) за да определи техните базови електрически свойства. От него вие можете да прецените дали маслото е годно за по-нататъшна употреба, или трябва да се предприемат действия като филтриране или регенериране. Трансформаторното масло е жизнено важно в процеса на охлаждане на трансформатора, но е подложено на електрически и механически стресови натоварвания или възможно химическо замърсяване по време на жизнения си цикъл. Периодичното изпитване осигурява индикации за тези проблеми при тяхното възникване. Бързата реакция гарантира удължен живот на компонентите и намалени разходи за масло заедно с максимизиране на безопасността и предотвратяване на извънредни повреди. ОТТ програмата на SGS се базира на над 20 годишен опит в иновации като LIMS софтуер и уеб интерфейс на живо, които са въвеждани последователно. Тази програма, в комбинация с препоръчителния график за изпитване, осигурява цялостно решение за вашите нужди от изпитване на трансформаторни масла. Всички анализи се провеждат по стандартите IEC, ASTM и ISO в сертифицирани от NATA лаборатории.

Онлайн изпитване на трансформаторни масла (OTT) от SGS

Програмата за изпитване OTT на SGS използва софтуер LIMS за изготвяне на моноготестов отчет, съдържащ всички исторически резултати. Чрез включването на историческа информация става възможно да се разберат промените или увеличаването на съдържанието на ключови газове и степента на отделяне на газове. Техниците по трансформаторна диагностика на SGS подготвят вашите аналитични данни и предоставят отчетите от анализа на разположение за определяне на тенденции и редактиране чрез уеб интерфейс на живо. Това означава, че вие имате достъп до вашите данни по всяко време.

Програмата OTT в комбинация с нашата програма за вземане на проби от масла, аналитични услуги и интензивни услуги по поддръжка на място ви предоставя пълен пакет, с който да наблюдавате и обслужвате вашите електрически трансформатори.

Препоръчителен график за изпитване:

 • OTT 1 (първа година) - комбинирано изпитване (DGA, влага, киселинност, диелектрична проницаемост, IFT) фурани, PCB, DDF, DBPC
 • OTT 2 (ежегодно) - комбинирано изпитване (DGA, влага, киселинност, диелектрична проницаемост, IFT)
 • OTT 3 (следващи години) - комбинирано изпитване (DGA, влага, киселинност, диелектрична проницаемост, IFT) фурани, PCB, DDF, DBPC

Специфичните диагностични анализи включват:

 • анализ на влага (IEC 60814) – влагата в маслото може да засегне електрическите му свойства и да ускори химическото разлагане на изолационната хартия
 • диелектрична проницаемост (IEC 60156) – измерва способността на маслото да понася електрически стресови натоварвания
 • киселинност (IEC 60296) – използва се, за да се определи дали маслото трябва да се възстанови или смени
 • IFT (междуповърхностно налягане ISO 6295) – това изпитване определя степента на окисление и влошаване на свойствата на изолаторното масло, които засягат способността му да осъществява своите охлаждащи и изолиращи функции
 • DDF (фактор на разсейване и резистентност IEC 60247) – измерва протичането на ток през маслото, за да се определи влошаването и/или замърсяването на изолационните му свойства
 • DGA (анализ на разтворен газ IEC 60567 & IEC 60599) – резултатите от този анализ указват степента на разлагане на целулозната изолация и подчертават първоначалните неизправности, които могат да възникнат в трансформатора
 • изпитване за полихлорирани бифенили (PCB) (ASTM D4059) – провежда се, за да се установи наличието на полихлорирани бифенили в трансформаторите и кондензаторите
 • анализ на фурани (IEC 61198) – в комбинация с анализа на разтворен газ, това изпитване определя степента на влошаване на целулозната изолация
 • анализ на дитретичен-бутил пара-крезол DBPC (ASTM D4768) – това изпитване измерва концентрациите на антиоксиданта (2,6 дитретичен-бутил пара-крезол) в изолационното масло

Други допълнителни тестове на трансформаторно масло, предлагани от SGS:

 • за определяне на плътност – ASTM D4052
 • за определяне на вискозитет – ASTM D445
 • за определяне на корозионна сяра – ASTM D1275B
 • за определяне на окиляване – IEC 61125
 • за определяне на отлагания и утайки – AS 1883
 • за определяне на пламна температура – ASTM D3828
 • за определяне на температура на течливост – ASTM D97
 • за определяне на брой на частиците – NAS 1638 и ISO 4406
 • за анализ на износване на метали – ASTM D5185
 • за определяне на степен наполимеризация – ASTM D4243
 • вземане на проби от масла
 • филтрация и регенерация на трансформаторни масла

Свържете се с вашия местен представител на SGS за повече информация относно насрочването на вашата програма за изпитване.