Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Мониторинг на състоянието на маслото, направен от SGS, – бърз и точен анализ на смазочни масла, смазки и хидравлични течности.

Правилното смазване допринася в най-голяма степен за дългата и безпроблемна работа на вашето машинно оборудване. Смята се, че 75% от всички повреди в лагерите се дължат на проблеми, свързани със смазването. Независимо дали тези повреди са причинени от замърсяване или просто от използване на неправилно смазочно масло, ползата от правилното смазване не трябва да се подценява.

Нашите услуги за мониторинг на състоянието на маслото ще ви помогнат да избегнете повреда в машинното оборудване чрез прилагане на нашата програма за работа на машините и анализ на повредите. Ние ще оценим вашите нужди за смазване и ще ви създадем персонализирана програма за анализ на маслото.

Анализът на смазочни масла, смазки и хидравлични течности може да осигури бърза и точна картина на това, което се случва в генераторите, предавателните кутии, компресорите, хидравличните системи и други важни машини. Той извлича също и жизненоважна информация за състоянието на самото масло. Ефективният мониторинг на смазочни масла позволява ефективно планиране на поддръжката, като минимизира риска от повреди на скъпоструващо оборудване и предотвратява непредвидените престои.

Отзивчива, съвременна услуга за мониторинг на състоянието на маслото

Нашето изпитване съчетава експертните умения на инженерите-диагностици с най-новите техники за анализ на смазочни масла, смазки и хидравлични течности. Проверяват се както физическите, така и химическите характеристики на маслата, което дава информация за износването на металите и на самото масло.

Ние можем да осъществим вземането на проби или да ви осигурим евтини и лесни за употреба комплекти. Пробите могат да бъдат изпратени до нашите лаборатории с обичаен срок за изпълнение в рамките на 24 до 48 часа от получаването на пробата. За спешни проби срокът за изпълнение може да бъде намален.

По време на анализа на резултатите от изпитването на смазочни материали, SGS ще ви уведоми веднага по телефон или имейл за всяка "спешна" ситуация, така че да можете да предприеме незабавни действия.

Нашият екип от експерти може да осигури най-съвременен трибологичен анализ за по-добро разбиране на причините за повреда на даден компонент. Освен това, всички наши експерти могат да обучат вашия персонал как да използват програмата за мониторинг на състоянието на маслото (OCM).

Разберете как мониторингът на състоянието на маслото от SGS може да съдейства за по-ефективна поддръжка на вашето оборудване.