Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Откриването и измерването на количествата живак може да донесе значителни преимущества на вашия бизнес, като ви помогне да подобрите качеството на продуктите, да намалите живачните емисии и да предотвратите корозията на заводски компоненти.

SGS осигурява специализирани услуги за нефтогазовата промишленост, които способстват за откриване и прецизно измерване на количествата живак.

Опасностите от наличие на живак в нефтогазовата промишленост

Живакът представлява сериозна опасност, когато образува амалгами с метали, особено с алуминий. Това може да доведе до състояние, известно като крехкост на течен метал (LME), което е причинявало редица тежки аварии в големи инсталации. Живакът може да повреди тръбни заварки, криогенни компоненти, алуминиеви топлообменници и катализатори за хидриране. Повредата на тези компоненти може да доведе до спиране на работата на инсталация със съответните тежки икономически последствия или, в екстремни случаи, до неконтролируема загуба на херметичност и цялостна повреда на инсталация. Самото наличие на живак може да крие риск за околната среда и здравето.

От търговска гледна точка изделията с по-високи нива на живак се разглеждат като такива с влошено качество. Подобни стоки обикновено имат по-ниска цена и дори са забранени за продажба на някои пазари.

Преимущества от откриването и измерването на количествата живак

Мониторингът и намаляването на количествата живак ви позволява:

 • да подобрите технологичния процес
 • да поддържате цялостта на активите и качество на продуктите
 • да максимизирате печалбата
 • да намалите живачните емисии в околната среда
 • да минимизирате професионалните рискове за здравето

Услуги за откриване на живак от SGS

С помощта на модерна апаратура и подкрепата на екип от специализирани аналитици ние можем да извършваме измерване за наличие на живак на обект или извън него, според изискванията. Нашите експерти могат да препоръчат подходящи методи, да предложат стратегии за вземане на проби и да интерпретират данните.

Нашите лабораторни услуги включват:

 • откриване на живак във въглеводородни проби
 • анализ на всякакви видове проби от околната среда
 • определяне на количеството живак в производствени води
 • RoHS анализ (ограничаване на използването на опасни вещества)
 • WEEE (отпадъци от електрическо и електронно оборудване) анализ
 • удостоверяване и тестване от трета страна

Нашите квалифицирани екипи разполагат с оборудване за извършване на лабораторен анализ на широка гама от видове проби, в това число:

 • Hg в природен газ
 • Hg във втечнен природен газ (ВПГ)
 • Hg във втечнен нефтен газ (ВНГ)
 • Hg в нафта
 • Hg в кондензат
 • Hg в суров нефт
 • Hg в седименти и утайки
 • Hg във вода
 • Hg в гликол
 • Hg в кръв
 • Hg в урина
 • Hg в коса
 • Hg в нокти

Защо да изберете SGS?

Нашите специализирани екипи от аналитици в Европа и Далечния изток имат над 20 години опит в областта на откриване и измерване на количествата живак. Чрез използване на модерна апаратура и с нашия опит можем да ви помогнем с каквото и да е приложение, на обект или извън него.

Разберете как услугите за откриване на живак от SGS могат да подкрепят вашите операции.