Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Съвременните реактивни самолети изискват висококачествени горива, за да могат двигателите да осигурят оптимална работа и безопасност на полетите.

Преди да могат да бъдат използвани, горивата трябва да покрият стриктни критерии за качество, обработка, проследяемост и представяне. С услугите за изпитване на авиационни горива на SGS вие може да сте сигурни в качествения контрол от най-високо ниво.

Понастоящем се употребяват два типа авиационни горива:

 • Конвенционални въглеводородни авиотурбинни горива (Avtur, Jet A, Jet A-1 и JP8), рафинирани непосредствено от суров нефт, наричани още самолетни горива за реактивни двигатели.
 • Иновативни горива като полусинтетичните и синтетични горива SASOL, включени вече в спецификациите DefStan 91-91 и AFQRJOS. В скоро време към тях ще се присъединят множество горива, базирани на иновативни изходни материали като течни горива, получени от природен газ, въглища, биомаса и дори от растежа на водорасли.

Разновидности на авиационните горива

Авиационните горива могат да се търгуват съгласно множество стандарти:

 • ASTM D 1655 
 • DefStan 91-91
 • AFQRJOS, съвместният лист за проверка, публикуван от JIG - съвместната група за инспекции

Вземането, обработката и подготовката на проби са все ключови елементи за успешното изпитване на авиационни горива. Всички стандарти, разработени под егидата на CRS, CAFFI, IATA и JIG са важно познание за лабораторията, която ви помага да контролирате риска по веригата на доставка.

Изпитване на авиационни горива от SGS

Jet A-1 трябва да отговаря на изискванията на стандарта, цитиран в даден договор, или представляващ част от минимален национален стандарт или договор с тръбопроводна компания (напр. Colonial или Buckeye в САЩ). Обикновено това биха могли да бъдат спецификацията на британското министерство на отбраната DefStan 91-91 и/или ASTM D1655, и/или изискванията за качество на Обединените експлоатационни системи за гориво JET A-1 (AFQRJOS), или всяко едно от горните, плюс допълнителни параметри, заложени в договора.

SGS предлага:

 • Анализ на търговско гориво Jet A-1 по ASTM D1655 и DefSan 91-91
 • Анализ на Jet A-1 и Avgas
 • Анализ на военни авиационни горива JP-4 и JP-8
 • Изпитване по изискванията за качество на Обединените експлоатационни системи за гориво JET A-1 (AFQRJOS)
 • Изпитване по всички спецификации на британското министерство на отбраната, включително MIL-DTL-83133F
 • Пълна или съкратена ресертификация на Jet A-1 ако се изисква
 • Дозиране на присадки; антиокислителни, антистатични, инхибитори на корозия и замръзване на горивната система (FSII)
 • Кратки срокове за изпълнение
 • Услуги по инспекция и вземане на проби при превоз до складови съоръжения за всички големини товари - от плавателни съдове до автоцистерни
 • Изпитване при продължително натоварване, което удостоверява дали една нова цистерна е подходяща за съхранение на авиационни горива или дали дадена цистерна може да бъде пусната обратно в експлоатация след приключване на ремонт.
 • Услуги за всички аспекти на производството на авиационни горива и тяхната верига на доставка
 • Технически и консултантски услуги по въпроси на вземането на проби, анализа, валидирането и отчитането.

Програма за качество

Всички лаборатории за изпитване на авиационни горива на SGS са включени в международна схема за професионално изпитване на Jet A-1. Това кръгово изпитване служи като експлоатационен показател и съдейства за поддържане на постоянно високо ниво на качество и сигурност от нашите лаборатории.

Защо да изберете SGS?

SGS e активен член на много отраслови органи, работни групи и организации по стандартизация като IFIA, ISO, ASTM, CEN и EI (Институт за енергия, бивш Институт по нефт).

Ние провеждаме всяка назначена търговска инспекция на нефтени, газови или химически товари в съответствие с основните възприети от нефтения и нефтохимическия отрасъл стандарти като Сертификат за съответствие GOST, UOP, API, MPMS, ASTM, EN или IP методи за изпитване и спецификации, установени от CEN или ISO, или от регионални и национални стандартизиращи организации. Могат да се използват също и разработени по поръчка или предоставени от клиента аналитични методи, в случай че страните по даден договор заявят, че това е част от спецификациите. Където е необходимо, ние може да помогнем на нашите клиенти да изберат оптималните стандарти за цитиране/използване в подкрепа на управлението на риска в рамките на конкретна сделка или поредица от сделки. SGS предоставя също и техническо съдействие по всички въпроси, свързани с използваните технологии, стандарти и работни практики.

Научете повече за изпитването на авиационни горива от SGS.