Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Качественият контрол на бензините е важен основен момент в управлението на риска за производители, търговци и дистрибутори.

Ние в SGS осъществяваме пълно изпитване на спецификации за всички препоръчителни спецификации. Те включват европейски стандарти като EN 228 и стандарта D4814 на Американското общество за изпитвания и материали (ASTM), както и спецификации на Калифорнийския съвет за въздушни ресурси (CARB), Агенцията за защита на околната среда на САЩ (EPA), Colonial Pipeline и други спецификации за тръбопроводи.

Нашите лаборатории предлагат пълна гама услуги по изпитване на бензини, включително текущо определяне на октаново число по изследователския (RON) и моторния (MON) метод, парно налягане на Рийд (RVP), дестилация, съдържание на сяра и плътност. Ние анализираме проби, взети от рафинерии, складови съоръжения, резервоари и тръбопроводи, за всички свойства на бензина. Чрез нашата глобална мрежа от лаборатории ние предоставяме на всички заинтересовани страни мрежа от съоръжения за управление на риска.

Защо да изберете SGS?

SGS е най близкото място за изпитване и услуги по инспекция на реформулиран (RFG), както и конвенционален бензин. Нашите лаборатории по цял свят предлагат пълна гама услуги за изпитване на бензин и спазват стриктно одобрените от държавните органи (напр. агенциите за опазване на околната среда - ЕРА) методи.

Нашите опитни, висококвалифицирани аналитици работят в модерни лаборатории, оборудвани с най-съвременни технологии. Много от нашите лаборатории са акредитирани по ISO 17025, което гарантира, че можем да предоставим аналитично изпитване, отговарящо на най-високите лабораторни стандарти. SGS поддържа лабораторно качество и следи уменията чрез участие във вътрешни и външни кръгови програми за изпитване, вътрешни и независими одити, и спазване на строги стандарти за обучение и компетентност.

Провеждането на всяка търговска инспекция на нефтени или газови товари от SGS се базира на основните възприети от нефтения и нефтохимическия отрасъл стандарти като API, UOP, ГОСТ, MPMS, ASTM, IP или EN методи за изпитване и спецификации, установени от ISO, CEN или от регионални и национални стандартизиращи организации. Могат да се използват също и разработени по поръчка или предоставени от клиенти методи за анализ, в случай че спецификациите на конкретния договор изискват това.

За да окажем съдействие в управлението на риска в рамките на конкретна сделка (или поредица от сделки), ние може да консултираме клиентите при избора на най-подходящите за цитиране/използване стандарти. Ние предлагаме също и изчерпателна техническа консултация и поддръжка по всички въпроси, касаещи работни практики, стандарти и технологии.

В качеството си на динамичен лидер в индустрията SGS поддържа активно присъствие в многобройни отраслови органи, организации по стандартизация и технически работни групи като тези в рамките на ASTM, ISO, CEN, EI (Института за енергия, бивш Институт по нефт) и IFIA.

Научете повече за услугите на SGS по изпитване на бензини.