Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Разнообразни въглеводородни и други промишлени газове са важни за производството на различни видове горива и нефтопродукти, които използваме в съвременните индустрия и живот.

Търговията с тези стоки е наистина както глобална, така и много комплексна. Газове се придвижват по света в обеми и между дестинации немислими само допреди няколко години. Транспортирането на въглеводород и химически газове е сложна, специализирана дейност с голям потенциал за печалба, но и с редица технически предизвикателства, изискващи преодоляването им.

Качественият контрол и, в частност, следенето на абсолютната чистота на газовете е важен за производители, търговци и дистрибутори. Ние в SGS осъществяваме пълно тестване на спецификации според международни, национални, търговски или специфични за компанията стандарти.

Нашите възможности за изпитване на газ

Нашата мрежа от лаборатории за газове осигурява широка гама от тестове, в това число рутинно определяне на чистота чрез ГХ, GC-MS и, където е необходимо, с използване на по-модерни GC-MS техники. Ние извършваме също и по-традиционни определяния на основни физически параметри, като точка на замръзване, плътност, налягане на пара и точка на роса. Нашата глобална мрежа от лаборатории съществува, за да снабдява всички заинтересовани страни с данни за управление на доброто качество на риска.

Нашите лаборатории анализират проби от газове при поискване от рафинерии, съоръжения за съхранение, химически заводи и резервоари. Ние можем да предоставим както стандартни тестове, каквито са определени в договор или други търговски спецификации, така и тестове, предназначени за справяне с някои известни рискове (напр. COS изпитване за газови проби).

Защо да изберете SGS?

SGS е най-близкото място за извършване на тестове и инспекции на цялата гама въглеводородни и химични газове.

SGS поддържа лабораторно качество и следи уменията чрез участие както във вътрешни, така и в кръгови тестващи програми на трети страни, чрез провеждане на вътрешни и независими одити и взискателно изучаване и спазване на стандарти. Нашите аналитици в целия свят работят в лаборатории, които са оборудвани с най-новите технологии и голяма част от които са акредитирани съгласно ISO 17025, което ни позволява да предоставяме аналитични тестове според най-високите стандарти.

Ние смe активен член на няколко ключови отраслови органи, организации по стандартизация и работни групи, в това число тези в рамките на ASTM, ISO, CEN, EI (Институтът за енергия - бивш Институт по нефт) и IFIA.

Всяко иницииране на търговска инспекция на петрол, газ и химически товари се базира на приетите основни петролни и нефтохимични стандарти като API MPMS, UOP, GOST, ASTM, EN или IP методи на тестване и спецификации, посочени от ISO, CEN или национални и регионални организации по стандартизация. Аналитични методи, които са доставени от клиенти или направени по поръчка за клиенти, също се използват, когато формират част от спецификациите. Ако е необходимо, ние може да помогнем на клиентите да изберат най-подходящите стандарти за цитиране и използване в подкрепа на ефективното управление на риска в рамките на конкретна сделка. Ние предлагаме също и техническа поддръжка, свързана със стандарти, работни практики и технологии.

Научете повече за услугите за изпитване на газове на SGS.