Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Качественият контрол на горивата от нефт е важна дейност по управление на риска за производители, търговци и дистрибутори. Ние в SGS осъществяваме пълно изпитване на спецификации съгласно нормите на широк кръг стандарти като ISO, EN и ГОСТ, или съгласно специфични договорни ограничения.

С все по-дълбокото диверсифициране и усложняване на пазара на горива, нуждата от последователни, подробни задълбочени анализи ще продължава да нараства. Това което някога беше сравнително обикновен продукт, определян само с основни характеристики, се е превърнало в изключително сложен световен пазар. Възможностите са огромни, но също и рисковете.

SGS е тук, за да ви помогне да превърнете възможностите в приход, управлявайки тези рискове.

Нашите услуги по изпитване на горива

В нашите лаборатории пратките горива могат да бъдат изпитвани съгласно всякакви предписани спецификации. Ние предоставяме пълно изпитване по спецификация, включително:

  • рутинно определяне на D1160 дестилация (самостоятелно или за оценка на характеристиките на първата дестилация, заедно със съдържанието на асфалтени, бромовото число, флокулацията и т.н.)  
  • определяне на съдържанието на сяра
  • откриване на следи от метали (напр. натрий, ванадий, алуминий)
  • определяне на вискозитет
  • определяне на температурата на течливост и плътността 

Нашата глобална мрежа от лаборатории предоставя за ползване от заинтересовани страни пълен набор от средства за аналитично профилиране.

Течните горива могат да бъдат изпитвани като:

  • бункерни горива
  • компоненти за смесване
  • суровини
  • горива за производство на енергия

Защо да изберете SGS?

SGS ще се отзове най-бързо за извършване на изпитване и услуги по инспекция за всички видове течни горива. Нашите добре обучени аналитици работят в модерни лаборатории, оборудвани с най-съвременни технологии. Много от нашите офиси имат акредитация по ISO 17020, която гарантира, че можем да предоставим аналитично изпитване, отговарящо на най-високите международни стандарти. SGS поддържа лабораторно качество и следи уменията чрез участие във вътрешни и външни кръгови програми за изпитване, вътрешни и независими одити, и спазване на строги стандарти за обучение и компетентност.

В качеството си на динамичен лидер в отрасъла, SGS участва активно като член на много отраслови органи, организации по стандартизация и технически работни групи, в това число тези в рамките на IFIA, ASTM, ISO, CEN и EI. 

Всички назначения за инспекция на нефтени, газови и химически товари от SGS, се изпълняват в съответствие с приетите основни нефтени и нефтохимически отраслови стандарти като API, MPMS, ASTM, UOP, ГОСТ, EN или IP методи на изпитване и спецификации, посочени от ISO, CEN или различните национални и регионални организации по стандартизация. Могат да се използват също и разработени по поръчка или предоставени от клиенти методи за анализ, в случай че спецификациите го изискват. Ние можем също и да помогнем на нашите клиенти при избора на най-подходящите за употреба и/или цитиране стандарти като най-добър начин за съдействие при управление на риска в рамките на определена транзакция.

Нашите клиенти могат също и да разчитат на екипа ни за техническа поддръжка за помощ по всички въпроси, свързани с работни практики, стандарти и технологии.

Научете повече за услугите по извършване на нефтохимични тестове от SGS.