Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

За да управлявате и минимизирате въздействието на вашия бизнес върху околната среда, първо трябва да можете да го определите количествено, преди да предприемете съответните действия.

Може да се наложи да следите вашето въздействие върху околната среда също и по правни съображения, или за да гарантирате спазване на разпоредбите за вредни емисии или др. подобни.

Защо да изберете услуги по мониторинг на околната среда от SGS?

Нашите услуги по мониторинг на околната среда ще ви помогнат:

 • точно да определите количествено въздействието на вашите дейности върху околната среда
 • да управлявате вашето въздействие върху околната среда 
 • да вземате планови решения за смекчаване или елиминиране на въздействието върху околната среда
 • да управлявате рисковете за околната среда

Анализ и данни с утвърдено качество от световен лидер

Нашите отраслови експерти разполагат с ноу-хау за планиране и извършване на сложни операции за вземане на проби и измерване и за инсталиране на системи за мониторинг, отговарящи на световните и национални стандарти. Мрежата от специализирани лаборатории на SGS е оборудвана за предоставяне на гамата анализи, необходими за получаване на данни с гарантирано качество относно нивото на вредни емисии или замърсяване на атмосферата и въздуха, почвите или водите.

Нашият персонал ще работи с вас, за да определите какво точно подлежи на мониторинг и най-добрия начин за неговото осъществяване, преди започване на съответната дейност. Получените сурови данни се обработват впоследствие от нашите специалисти. Вие ще получите пълни отчети и информация, които могат да се използват за вземане на информирани управленски решения или по-нататъшно разработване на проекти.

Какво обхващат нашите услуги, свързани с мониторинга на околната среда

Понастоящем нашите услуги по мониторинг на околната среда обхващат, а нашите експерти непрекъснато разширяват своите експертни умения в следните сфери:

 • Въздух, почви и води в лабораторни условия, както и на терен
 • Емисии на шум и миризми
 • Емисии от фабрични комини
 • Пестициди и други химикали със способност за откриване на над 500 вещества
 • Диоксин
 • Температурни нива
 • Микробиологично замърсяване

Защо да изберете SGS?

Глобалната мрежа от експерти и лаборатории на SGS ви осигурява достъп до върхови технологии и експертни умения от световен лидер. Много от нашите лаборатории са акредитирани на местно държавно равнище, а като цяло са акредитирани по ISO 17025 за вземане на проби, лабораторно изпитване и, в някои случаи, полеви мониторинг. Със SGS като ваш партньор за мониторинг на околната среда, вие можете да сте сигурни, че качеството на резултатите от нашите услуги по мониторинг на околната среда ще бъде гарантирано.

Разберете как услугите за мониторинг на околната среда от SGS могат да ви помогнат да управлявате вашето въздействие върху околната среда и да гарантирате спазване на регулаторните изисквания.