Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Измерването на вредни емиси е необходимо, за да се гарантира съответствие с разрешенията или регулаторните ограничения. То може да се извърши също и с цел настройка на производството, или за получаване на изходни данни или данни за оценка.

SGS извършва измерване на вредни емисии от димоотводи и фабрични комини в широк кръг отрасли.

Акредитирани услуги за изпитване на комини от SGS

SGS извършва акредитирано по ISO 17025 изпитване на комини, което обикновено се изисква при изпитване за интегриран превантивен контрол на замърсяването (IPPC) и съответствие.

Ние предлагаме услуги по анализ на емисии за следните:

 • Електроцентрали (на природен газ, въглища, мазут, биомаса и др. алтернативни горива)
 • Инсинератори (за твърди или течни отпадъци, твърди битови (MSW), болнични или промишлени отпадъци)
 • Изгаряне на отпадъци 
 • Нефтени, газови и химически съоръжения
 • Рафинерии
 • Депа за отпадъци (факли и двигатели на газ от отпадъци)
 • Фармацевтични предприятия
 • Циментозаводи
 • Металодобивни предприятия
 • Металообработващи предприятия
 • Асфалтови бази
 • Производители на хартия
 • Стъклопроизводители
 • Производители на стомана
 • Производители на храни
 • Минералопреработватели

Освен това, ние можем да предоставим на нашите клиенти и следните услуги:

 • Калибриране на системи за постоянен мониторинг на вредни емисии (CEMS)
 • Компютърно моделиране на въздушна дисперсия
 • Изпитания за ефективност на намаляване на вредни емисии

Научете повече за това, как услугите на SGS по изпитване на емисии могат да подпомогнат вашето съответствие с разрешенията или регулаторните ограничения.