Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услуги по анализ, проверка и обогатяване на дестилатни масла

Средните и тежките дестилатни масла съставляват по-голямата част от рафинираните продукти, произведени от суров нефт. Управлението на качеството и количеството на тези дестилати е важно за рафинериите, търговците и дистрибуторите.

SGS е готова да помогне, като извършва професионално тестване и проверка на пълната гама от нефтени рафинирани средни и тежки дестилати. Дестилатите включват готови продукти, междинни продукти и компоненти за смесване.

Услугите, предоставяни за дестилати, включват инспекция на насипни товари, тестване на спецификации, смесване, обогатяване с присадки, проверка на прехвърлянето, лабораторно откриване и отстраняване на неизправности, контролно тестване и др.

Тестваните и проверени дестилатни горива включват:

Средни дестилати:

 • Леко циклично масло (LCO)
 • Вакуумен газьол (VGO)
 • Дизелово гориво
 • Газьол
 • Горивo за производство на енергия
 • Биогориво, биомаса, включително метилови естери на мастни киселини (FAME)
 • Синтетичен нефт (Syncrude)
 • Преработени горива чрез синтез на Фишер-Тропш

Тежки дестилати:

 • Течни горива
 • Смазочно масло
 • Остатъчно гориво
 • Вакуумен газьол (VGO)
 • Бункерни горива

Примерите за дестилатни горива, тествани и проверени от SGS, включват течни горива № 1, № 2 и № 4.

Нашият експертен опит в областта на тестването, проверката и обработката на товари обхваща пълната гама дестилатни продукти, които са в съответствие с ASTM 396 (стандартна спецификация за течни горива), ISO, IP и други признати методи и стандарти за тестване на дестилатни горива.

Познаваме пълната гама от сортове дестилатни горива, които се произвеждат и търгуват. Много от тези сортове имат подразновидности, обвързани с регулаторните изисквания, климата, сезона и надморската височина.

Свържете се с SGS за професионална консултация и обслужване относно тестването, проверката и обогатяването на средни и тежки дестилати, както и други експертни услуги в тази област.