Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

С включването от отрасъла на по-широк асортимент суров петрол в производството, SGS предоставя аналитичните данни, от които се нуждаете, за да извлечете максимума от всякакви нови възможности.

Нашият количествен анализ на суров нефт ви помага за по-ефективен маркетинг на вашия нефт, както и за по-лесно идентифициране на потенциални партньори по вашата стойностна верига. 

Предимствата на количествения анализ на суров нефт

Като водещи в отрасъла в областта на изпитването на нефт, ние сме наясно, че изпращането на подходящия суров нефт в подходящата рафинерия е жизнено важно, за да се предотвратят проблемите в добива, качеството и производството. Анализът на суров нефт от SGS ви помага да гарантирате, че той е съвместим с предвидения процес на рафиниране. Анализът ще потвърди също и че крайният продукт може да бъде доставен навреме, с очакваното качество и без каквото и да било прекъсване на доставката.

Нашите гъвкави решения за количествен анализ на суров нефт ви позволяват да демонстрирате своя ангажимент за осигуряване на данни, отговарящи на взискателните стандарти за обработка. Наличието на пълна характеристика на вашия суров нефт не само улеснява работата на екипа на рафинерията, но поставя също и плановиците във възможно най-добрата позиция за максимизиране на печалбите.

Оценка на суров нефт от SGS

Използвайки разнообразни стандартни, както и новаторски процедури, лабораториите на SGS за изпитване и определяне на количествения състав на суров нефт предоставят молекулярна и химическа характеристика на суровия нефт. Чрез прилагане на разнообразни процедури за физическо изпитване се събира информация от диапазона на кипене и за всяка заявена фракция в него. Като част от обичайния анализ на общите свойства на суровия нефт, ние измерваме съдържанието на сяра и азот, вискозитета, студените свойства и съдържанието на метали. Анализираме също и газовете при изгаряне на суров нефт, и ви предоставяме пълен въглеводороден анализ, съдържащ ключови данни за здравето и безопасността, като съдържание на сероводород и наличие на всякакви разновидности на живак.

Защо да изберете SGS?

SGS е доказан водещ доставчик на услуги по вземане на проби, измерване, анализ и сертификация за отрасъла на течните горива. Нашият уникален микс от местни познания и глобален интелект няма равен в отрасъла, помагайки да се повиши ефективността, да се намали рискът и да ви се предостави конкурентно предимство.

Научете повече за услугите на SGS за количествен анализ на суров нефт.