Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Суровият нефт и междинни продукти стават все по-разнообразни и тяхната употреба - все по-иновативна. В резултат на това контролът и осигуряването на качество, контролът на загубите и съответствието с договорните, екологични и търговски разпоредби стават все по-важни за запазването на стойността от заинтересованите страни по веригата на доставка. 

Лабораториите на SGS провеждат пълен набор изпитвания на суров нефт и междинни продукти за рафиниращия, смесващия и нефтохимическия отрасъл.

 

Определяне на стойността на междинни продукти

Стойността на междинните продукти трябва да се определя за всеки отделен случай, защото за разлика от крайните продукти, нефтът и суровите смеси се купуват "каквито са". Това означава, че макар и да могат да се получат известни насоки от предишни товари, от време на време могат да възникнат доста съществени колебания с намаляването или изваждането на нефта от определени находища от микса, с промените в специфичните за дадена рафинерия продукти, или при повече или по-малко агресивното използване на присадки.

Суровини като вакуумен газьол, нискосернисти восъчни остатъци (LSWR), атмосферни и вакуумни остатъци, нафти, кондензати, циклични масла и др. подобни, предлагат огромни възможности на информирания търговец и оператор на рафинерия. Въпреки това, те представляват също и значителен риск, който надхвърля този при добре дефинираните крайни продукти. SGS предлага на търговците средства за управление на риска, каквито нито една друга фирма не може да предложи.

Обикновеното изпитване за плътност, съдържание на вода и сяра е всеизвестно и тривиално. В наши дни, обаче, могат да се поставят също и нови предизвикателства като определяне на съдържанието на минимални количества живак, увреждащи метални остатъци, сероводород и екзотични вещества като антимон.

Защо да изберете SGS?

 

Безпристрастният, независим анализ е жизнено важен за непрекъснатия успех в добива и търговията в нефтения и газовия отрасъл. Със SGS като партньор при аналитичното изпитване, вие можете да се съсредоточите върху основната си дейност, оставяйки на нашите експерти да извършват анализа по един точен, ефективен и напълно независим начин.

SGS e активен член на много отраслови органи, организации по стандартизация и работни групи, в това число тези в рамките на ASTM, ISO, CEN, EI (Институтът за енергия, бивш Институт по нефт) и IFIA.  Изпълнението на всяко назначение за търговска инспекция на нефтени, газови и химически товари винаги ще се базира на основните приети нефтени и нефтохимически стандарти като UOP, GOST, API MPMS, ASTM, EN или IP методи на изпитване и спецификации, посочени от ISO, CEN или различните национални и регионални организации по стандартизация.

 

Използват се разработени по поръчка или предоставени от клиента аналитични методи, в случай че страните по даден договор заявят, че това е част от спецификациите.  Където е необходимо, ние можем да помогнем на заинтересовани страни да изберат най-подходящите стандарти за цитиране/използване в подкрепа на разумното управлението на риска в рамките на конкретна сделка (или поредица от сделки). Нашият екип за техническа поддръжка е на разположение да предостави помощ по всички въпроси, свързани със стандарти, работни практики и технологии.

 

Научете повече за услугите на SGS по изпитване на нефт и междинни продукти.