Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Битумът и асфалтът преживяха възраждане, превръщайки се от обикновени евтини стоки във високотехнологични строителни материали.

Същевременно търсенето им рязко се повиши. Комбинацията от голямо търсене на продукта и строги критерии за качество означава, че търговците в тази област се нуждаят от ефективни средства за управление на риска за всеки товар. Печалбите са потенциално добри, макар че и най-незначителният проблем може да струва скъпо.

SGS предлага цялостен набор от услуги в асфалтовия и битумния сектори, включително вземане на проби, търговска инспекция, анализ и обработка на товари.

Проблеми в асфалтовия и битумния сектори

Най-значителните проблеми, пред които се изправя всеки участник във веригата на доставка в този сектор, са:

 • ефективното вземане на проби
 • обработката на проби
 • многообразието на установените сортове. Налице е тенденция сортовете да се определят на местно ниво и да не се използват от никои други чуждестранни рафинерии. Това поставя и най-голямото предизвикателство пред търговията в този сектор
 • изпитване. Множеството сортове, комбинирани с обикновено малките количества и фактът, че редица важни тестове в повечето случаи не са международни, а местни, затрудняват постигането на съответствие с познатите стандарти
 • измерване. Количествените измервания на битума са в известна степен подобни на определянето на сортовете - силно фрагментирани. Често местният обичай и практика е просто да се претеглят на платформени кантари, чиято точност е под въпрос, или са податливи на външно въздействие като лоши атмосферни условия, земетресения и колебания в електрозахранването. Фактът, че има тенденция асфалтът да се причислява към интермодалните товари, също затруднява точните измервания по веригата на доставка. Товари в наливно състояние, във варели и в ISO, железопътни и автоцистерни могат да се сблъскват един в друг в една и съща верига на доставка

Изпитване на асфалт и битум от SGS

Съществуват много национални и международни спецификации и тестове, постановени от различни органи, споразумения и строителни разпоредби по цял свят. В SGS ние се опитваме да предложим колкото се може повече от тях, приемайки същевременно, че не можем да предложим всичко и на всички заинтересовани страни, предвид ограничените количества по местоположение. Ние предлагаме:

 • Анализ на търговски насипни товари съгласно ASTM, ISO, EN и др. подобни спецификации
 • Анализ на основни експлоатационни показатели като:
  • стойности на пенетрация
   • устойчивост на проникване
   • устойчивост на конусно проникване
   • твърдост
   • пластичност
   • температура на топене
   • плътност
   • Мониторинг на съхранението за оценка на оксидацията
   • Изпитване на битум в течение на времето за оценка на продължителността на живот на партидата

   Програма за качество

   Всички лаборатории за изпитване на SGS са включени в международна схема за професионално изпитване на битум. Това кръгово изпитване служи като експлоатационен показател и помага за поддържане на постоянно високо ниво на качество и сигурност от нашите лаборатории.

   Нашата търговска инспекция на петролни, газови и химически товари се извършва на базата на основните приети за нефтения и нефтохимическия отрасъл стандарти като ASTM, ГОСТ-Р, API, MPMS, UOP, IP или EN методи за изпитване, установени от ISO, CEN или регионални и национални стандартизиращи организации.

   SGS членува в няколко ключови отраслови организации и работни групи, като тези в рамките на ASTM, ISO, CEN, EI (Институтът за енергия, бивш Институт по нефт) и IFIA. Там където договорните спецификации го изискват, ние сме в състояние да използваме специално разработени аналитични методи, както и такива, предоставени от нашите клиенти. Където е необходимо, ние може да съдействаме на клиентите си също и да изберат най-подходящите за цитиране/използване стандарти в подкрепа на управлението на риска в рамките на техните сделки. Нашият екип за техническа поддръжка е винаги на разположение за предоставяне на консултации относно използваните стандарти, работни практики и технологии.

   Научете повече за изпитването на асфалт и битум от SGS