Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Стремежът да се съкратят емисиите на парников газ и да се намали днешната ни зависимост от нефтопродуктите е проправила път за разпространение на биогоривата.

В отговор на растежа на пазара на биогорива, SGS предлага услуги по изпитване за всички аспекти на тяхната верига на доставка. Това включва изпитване на сурови продукти от биомаса, оптимизация и изпитване на процеси, както и сертифицикация за търговия с емисии, включително специализирани продукти за секторите на въздушния и морски транспорт.

Какво представляват биогоривата?

Биогоривата са форма на възобновяема енергия, извличана от много голям кръг продукти, базирани на биомаса. Понастоящем има две основни форми - биоетанол и метилов естер на мастни киселини (FAME). Биоетанолът се произвежда чрез дестилация на различни материали, съдържащи захар. FAME се произвежда чрез извличане на растително масло от различни растения като слонска трева, ятрофа и последваща естерификация. След това той се рафинира, за да се получи нетоксично висококачествено биоразградимо гориво.

Понастоящем биоетанолът, както и FAME се смесват с бензин и дизелово гориво, за да се произвеждат биогорива, които могат да се използват в немодифицирани двигатели. В авиацията започват да се пускат в употреба нови горива, извлечени от биомаса.

Нашите услуги по изпитване на биогорива

В подкрепа на преминаването към устойчиви горива, страните-членки на ЕС са подписали Директива за възобновяемите горива, която залага изискванията за въвеждането на всякакви видове заместващи енергийни източници, включително биогорива, за да се намали зависимостта от нефтопродуктите. В момента горивата трябва да покриват стандартите за качество EN228 и EN590, които допускат смесването на биоетанол и FAME с конвенционални горива.

SGS предоставя:

 • Сертификация на компоненти за биогорива по ASTM D6751 и EN 14214
 • Сертификация на бензин и дизелово гориво по EN228 и EN590
 • Лаборатории, акредитирани по ISO 17025
 • Инспекция/верификация на изходни суровини от биомаса
 • Определяне на съдържанието и характеристиките на биогоривните компоненти в минералните горива (в съответствие с EN5/EN10/Е85 за съдържание на етанол в стандартен бензин и В5/В10 за съдържание на биогориво в дизелово гориво)
 • Микробиологичен анализ
 • Оптимизация на процеси и изпитване на съпътстващи продукти
 • Дозиране на присадките и коригиране на процесите, за да се пдобри качеството на продукта
 • Подобрители на потока, биоциди и антиоксиданти
 • Амонячни и химически добавки, използвани в системите за отвеждане на отработени газове
 • Технически и консултантски услуги по логистика, дистрибуция и въпроси на веригата на доставка
 • Услуги по търговска инспекция на течни горива.

Защо да изберете SGS?

Вече станала световен лидер в предлагането на услуги по изпитване в нефтения и газовия отрасли, SGS е развила технически експертни умения в областта на биогоривата. Ние предлагаме на клиентите широка гама от персонализирани услуги по изпитване чрез нашата глобална мрежа от модерни лаборатории, оказвайки съдействие на всеки етап от веригата на доставка на биогорива.

Научете повече за услугите по изпитване на биогорива от SGS.