Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS Laroute предоставя обогатяване на горива с присадки, за да съдейства на собствениците на товари при разрешаването на проблеми с обработката и покриване на специфични договорни изисквания.

Разрешаване на трудности при обработката на товари

Трудностите при обработката касаят предимно суровия нефт, течните горива и вакуумния газьол. Най-често заявяваното обогатяване е за подобряване температурата на течливост.

  • обогатяване за температура на течливост
    нефтопродуктите и нефтът с високи температури на течливост изискват внимателна обработка, когато околните температури спаднат под температурата на поява на восък (WAT) на нефта, за да се предотвратят проблеми с блокиране, които могат да възникнат при транспортиране или поради условията в крайната дестинация. Няколко примера за това са:
  • нефт, прехвърлян през билото на планина, където нефтопроводната компания налага ограничения за температурата на течливост, за да се намали опасността от блокиране на нефтопровода, или
  • нефт, подаван към подводен нефтопровод чрез система за прехвърляне на "SBM Offshore". В този случай е важно температурата на течливост на подавания нефт да бъде значително по-ниска от тази на морската вода, за да се избегне отлагането на парафин и евентуалното блокиране на нефтопровода

Съображения за сигурност

  • пречистване от сероводород
    Сероводородът (H2S) се намира в естествено състояние в суровия нефт, както и в по-големи концентрации в по-тежките горива, получени в процеса на рафиниране. Тези концентрации на H2S правят обработката и превоза на нефт изключително опасни. Опасността от H2S е причина за налагането на местни ограничения в много области на света от корабособственици, пристанищни власти, нефтени терминали и на корпоративно ниво от нефтени компании.

Изпълнение на договорни изисквания

Често суровият нефт и нефтопродуктите се разпространяват в съответствие с местни спецификации и изисквания. При продажби извън съответната територия, може да се наложи нефтът да бъде обогатен, за да задоволи пазарните изисквания на получателя.

Правителствата налагат различни рестрикции върху характеристиките в зависимост от сезона, което улеснява обработката на нефтопродукти при съответните условия. Характеристиките варират съобразно местоположението, както и сезона. Ето защо търговците купуват газьоли базово качество, след което ги смесват в съответствие с изискваните от договора им за продажба спецификации. Този процес може да бъде много прост или много сложен, в зависимост от спецификациите, които трябва да се изпълнят, и необходимото за това обогатяване.

Обогатяването, извършено във връзка с договорни спецификации като цяло повишава единичната стойност на товара по един от следните два начина:

  • увеличаване на стойността чрез подобряване на продаваемостта, тъй като присадките струват по-малко от увеличението на стойността
  • необходими са инвестиции в присадки, за да се спазят местните пазарни спецификации

Защо да изберете SGS Laroute?

Ние сме световен лидер в сектора на услугите по присадки, който оперира в експортните и импортни пристанища на бившия Съветски Съюз (FSU), Близкия Изток, Африка, Азия, Европа и Северна Америка. Нашата услуга е уникална - никоя друга компания не разполага с подобно географско покритие, налични запаси, оборудване и достъп до пристанища.

Понастоящем ние обогатяваме повече от 40 млн. метрични тона суров нефт и нефтопродукти годишно. Ние оперираме в 36 държави с присадки на склад, съобразени с изискванията на местния пазар.

Разберете как услугите на SGS Laroute за обогатяване на горива могат да подкрепят вашите операции.