Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Светът все по-често преминава към по-чисти и по-малко замърсяващи горива с по-добри експлоатационни показатели. По целия свят законодателството променя профила на горивата и нуждата от обогатяване с присадки нараства.

Много от по-старите рафинерии преминават модернизация, за да бъдат в крак с променящите се на световно ниво нужди, и все повече се нуждаят от обогатяване с присадки, за да произвеждат крайни продукти, отговарящи на международните стандарти. Налице е също и растящо търсене на обогатяване на горива, за да се противодейства на логистичните затруднения, засягащи дистрибуторската инфраструктура от тръбопроводи и железопътни цистерни до речни танкери и автоцистерни.
 
SGS Laroute предоставя специализирани услуги по присадки за световните търговци на горива с клиентска база, която се простира от малките независими търговци до лидерите в бранша.

Защо е необходимо обогатяването на горива?

Проблемите се дължат предимно на трудностите при обработката, или на договорните изисквания, на които нашите клиенти трябва да отговарят.

Например, конкретно при газьола се забелязва нарастваща нужда от:

  • подобряване на смазочността
  • подобряване на свойствата при студено време - гранична температура на филтруемост през студен филтър/температура на помътняване/температура на течливост

Това намаляване на съдържанието на сяра в газьола поражда нуждата от контрол на смазочността на горивото. Подобренията в рафинерията също променят профила на газьолите при студено време поради промяната в интервала на кипене на новия газьол.

Профилите на течните горива също се променят с отделянето на нови и нови междинни дестилати в процеса на рафиниране. Това води до горива с по-висока температура на течливост, които по-трудно се обогатяват за температура на течливост и деемулгират при повишаване съдържанието на вода.

Как обогатяваме горива

Първата критична стъпка е да се вземат представителни проби от подлежащия на обогатяване товар и да се оцени отправната точка. След това можем да разберем дали и как можем да постигнем изискваните спецификации.

Веднъж определили отправната точка и съгласували нивата на обогатяване, ние сме готови да продължим с обогатяването на горивото. Обогатяването на горивото може да се извърши в тръбопоровода, в цистерни или на борда на кораб - както е подходящо.

Правилата и процедурите, регулиращи обогатяването в пристанища и на борда на кораб стават все по-строги, като най-голямо ударение се поставя върху здравословността и безопасността. При обогатяване на горива SGS Laroute използва оборудване, което отговаря на изискванията на големите нефтени компании, терминали и превозвачи.

Защо да изберете SGS Laroute?

Ние сме световен лидер в сектора на услугите по присадки, който оперира в експортните и импортни пристанища на бившия Съветски Съюз (FSU), Близкия Изток, Африка, Азия, Европа и Северна Америка. Нашата услуга е уникална - никоя друга компания не разполага с подобно географско покритие, налични запаси, оборудване и достъп до пристанища.

Понастоящем ние обогатяваме повече от 40 млн. метрични тона суров нефт и нефтопродукти годишно. Ние оперираме в 36 държави с присадки на склад, съобразени с изискванията на местния пазар.

Разберете как услугите на SGS Laroute за обогатяване на горива могат да подкрепят вашите операции.