Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

В съвременната висококонкурентна търговска среда гъвкавият подход към договорните, както и към физическите ограничения може да ви осигури онова жизнено важно предимство пред вашите конкуренти.

SGS предлага специализирани услуги по смесване на нефтопродукти, за да ви помогне да използвате предлаганите на пазара суровини по най-добрия начин. Ние можем да гарантираме че вие ще поддържате най-високо качество на вашите продукти и ще бъдете способни да реагирате бързо на всякакви пазарни промени.

Защо да смесвате?

Подборът на оптималната комбинация от компоненти за производството на окончателния краен продукт е един от най-критичните икономически въпроси за търговците, както и за рафиньорите. Смесването е нещо много по-сложно от обикновено събиране на компоненти. Съвременните автомобилни горива могат да произхождат от 15 групи въглеводороди, всяка от които оказва влияние върху крайните характеристики и цялостната цена.

Продуктите могат да се смесват чрез различни процеси като смесване в тръбопровода чрез колекторна система, смесване на партиди в цистерни и смесване на борда на кораби. Всеки от тези процеси има своите преимущества и предизвикателства, наред с експертните умения, необходими за ефективното им осъществяване.

  • Смесването в тръбопровода на бензини, дестилати, авиационни горива и керосин се извършва чрез вкарване на пропорционални количества от всеки компонент в основния поток, където турбуленцията осъществява пълното смесване 
  • По време и/или след смесването се добавят присадки, включващи подобрители на октановото число, метални деактиватори, антиоксиданти, антидетонаторни агенти, инхибитори на каучук и ръжда, разтворители и т.н., за да осигурят специфични свойства, неприсъщи за въглеводородите
  • Смесването на борда на кораб предлага на доставчиците и търговските организации много предимства, осигурявайки възможност за подготовка на товара в съответствие с изискваните спецификации, без да са необходими брегови съоръжения. Нашите специалисти могат да ви помогнат да получите най-добри резултати чрез ръчно приготвени в лабораторни условия смеси и с използване на наш собствен специален софтуер за смесване.

SGS предлага също и курсове за обучение по смесване.

Научете повече как услугите на SGS по смесване на горива могат да осигурят конкурентни предимства за вашите дейности по смесване на нефтопродукти.