Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

С увеличаване на риска от влошаване на качеството и замърсяване, качественият контрол на горивата добива все по-голямо значение във веригата за дистрибуция на горива.

Невъзможността за осигуряване на качествени горива може да доведе до катастрофални и мащабни последици, от влошаване на работата на двигатели и скъсяване на техния експлоатационен живот до скъпоструващо увеличение на консумацията на горива и разрушаващо околната среда въздействие.

SGS ви предоставя мобилна лаборатория за тестване на горива, анализ на място и средства за тестване, които осигуряват бързи резултати според критериите за качество на SGS.

Разположена в специално модифициран за целта ван, мобилната лаборатория представлява напълно самостоятелна работна единица, оборудвана с аналитични инструменти, необходими за оперативно определяне на качеството на горива при инспекции, проверки или приемо-предаване.

Качествен контрол на горива: Какво предлагаме

Нашата услуга по тестване за съответствие на продукт осигурява:

 • Надеждна информация за качеството на горива, бърза реакция на мястото за вземане на проби.
 • Вземане на проби от всяка една точка на веригата за дистрибуция на горива, в това число дистрибутори, превозвачи, складове, бензиностанции и цистерни
 • Произволни проверки на места, вземане и съхраняване на проби за откриване на несъответствия в качеството по веригата за доставка
 • Подробен анализ на нефтопродукти за удовлетворяване на изискванията на клиентите

SGS осигурява услуги по тестване на горива на широк кръг клиенти по веригата за доставка на горива. Сред тях са:

 • Производители
 • Вносители
 • Превозвачи на горива
 • Бензиностанции
 • Международни и местни вериги
 • Търговци на дребно
 • Държавни органи, в това число органи за търговска инспекция и митнически органи
 • Потребители на горива

Разберете как тестването за съответствие на продукт от SGS помага за качествения контрол на горивата.