Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Когато търсите терминали за съхраняване от трети страни, в които да складирате вашите продукти, вие трябва да знаете дали управлението на терминала е компетентно и дали работният персонал е преминал през съответно обучение.

SGS предоставя услуги по одит и оценка, които гарантират, че терминалите за съхранение на трети страни отговарят на минималните изискванията на вашата компания за здравословна и безопасна околна среда (ЗБУТ).

Какво правят нашите одитори на терминали

Съоръженията за съхранение и обработка трябва да отговарят на вашите изисквания по отношение на:

 • Технически стандарти и стандарти за безопасност
 • Стандарти за работа и поддръжка
 • Стандарти за управление на запаси
 • Екологично и регулаторно съответствие и грижи

Нашите одитори ще извършат физически оглед на предложения терминал за съхраняване от трета страна и ще изготвят подробен доклад.

Ще бъдат оценени следните аспекти на съхраняването:

 • Управление на компанията, в това число структура, опит, ресурси, отношение към услугата за безопасност и качество, както и бъдещи планове.
 • Политиката на компанията за безопасност, охрана на здравето и околната среда, комуникацията с персонала, определение на отговорностите, мерки за изпълнение и мониторинг
 • Средствата на компанията, в това число вместимост на резервоари, възможност за сухопътни, железопътни и морски прием, разпределителни средства и физическо състояние
 • Предпазни мерки за безопасност и процедури при аварийни ситуации
 • Практики и процедури за работа, поддръжка и управление на запаси
 • Политики и процедури за обучение и наемане на работа
 • Вътрешна безопасност и практики за оценка на качество
 • Споразумения за мониторинг

Как действат нашите екипи

Оценката ще бъде извършена въз основа на въпросника на SGS за оценка на терминал. Тези въпросници могат да бъдат променяни според вашите нужди и изисквания. След приключване на одита ще бъде проведена затворена среща с ръководството на терминала за докладване на резултатите и препоръките.

Нашите клиенти получават предварителен отчетен доклад в рамките на 24 часа, последван от пълен доклад в срок до седем дни.

Научете повече за това как SGS може да ви помогне за оценката на компетентността и стандартите на вашите доставчици на терминални услуги.