Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS може да ви окаже съдействие при оценка, намаляване и управление на рисковете, които могат да се срещнат в търговски и експлоатационни ситуации, занимаващи се с нефтени складови терминали и/или рафинерии.  

Нашият специализиран екип от одитори в сектора на производство и разпространение извършва задълбочена, надеждна комплексна проверка и предоставя детайлизирана поверителна информация относно очакваните нива на риска.

Всеки член на екипа на SGS има богат опит и изчерпателни познания за най-добрите практики в сектора на производство и разпространение на нефтопродукти.

Как извършваме комплексна проверка

Екипът на SGS за комплексна проверка действа глобално. Ние проверяваме и оценяваме широк обхват промишлени съоръжения, процеси на рафиниране, системи за счетоводство и поддръжка на исторически данни. Тази информация ни дава възможност да установим и потвърдим нивата на риска, касаещ съответствието, безопасността, околната среда, загубите на запаси и състоянието на оборудването.
 
Проверките са базирани на рисковете и съобразени с изискванията на клиента спрямо одобрени критерии, включително:

 • експлоатация в съответствие с признатите международни стандарти и най-добри практики
 • възможности и условия за акостиране, и всякакви съществуващи ограничения
 • цялост и почистване на тръбопроводи
 • състояние, управление и поддръжка на резервоарно стопанство
 • цялост и калибриране на резервоари, надеждност на автоматичните измервателни уреди и оценка на обема на утайките
 • сегрегация на продуктите
 • евакуация на запасите
 • лаборатория на място в рафинерията - обхват, поддръжка на оборудването и архиви за изпълнението, съответствието и акредитациите
 • пречистване на отпадни води
 • системи за безопасност и противопожарна защита
 • екологични лицензи и съответствие
 • съответствие с местните и отраслови разпоредби и практики за ЗБУТ
 • системи за отчитане на нефт
 • архиви за преработката на нефт 

Защо да изберете SGS?

SGS е завоювала стабилниглобални позиции в извършването на комплексна проверка с широка база от клиенти, която включва големи нефтени рафинерии, търговски къщи, складови компании и банки.

Разберете как услугите на SGS по комплексна проверка могат да подкрепят вашите процеси на управление на риска.