Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

За намаляване и управление на рисковете, които може да се срещнат в търговски и експлоатационни ситуации, занимаващи се със складови терминали и инсталации, е необходим задълбочен и подходящ метод за одитиране и мониторинг.  

SGS извършва одитиране и мониторинг, за да ви помогне да оцените компетентността и стандартите на доставчиците на услуги за вашите складови терминали и инсталации. Нашите услуги обхващат:

  • Складови и товаро-разтоварни съоръжения
  • Стандарти за експлоатация и поддръжка
  • Осигуряване на съответствие с екологичните и регулаторните изисквания 
  • Оборудване, процеси и системи

Научете повече за услугите на SGS за одитиране и мониторинг