Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Когато търгувате с продукти като нефт, газ и химикали, ние можем да защитим вашите интереси с помощта на техники за измерване и инспекция, предназначени за защита от търговски, експлоатационни и финансови рискове.

Специалистите от нашата глобална мрежа познават всяка стъпка от процеса на търговия - от сключването на договори и оперативните аспекти на акредитивите до предизвикателства като управление на сигурността на транзакциите и рисковете от закъснения и повреди.

Нашият опит ни дава възможност да определяме и да се насочваме към рискове в рамките на всички ваши процеси в търговията с нефт, газ и химикали. Ние ще проследяваме професионално и ще контролираме цялата верига на доставки и ще ви консултираме:

  • по договори, преговори и акредитиви
  • как да управлявате сигурността на транзакциите и закъсненията
  • как да управлявате търговския риск и спорните въпроси между страните
  • по качество - лабораторно изпитване за сертифициране и аналитични услуги
  • по познаване на рисковете от търговски санкции
  • по управление на рисковете от излагане и при превоз и задълженията за доставка
  • по определяне на заплахите от опасни пристанища, пиратство и искане на откуп

Ние предлагаме специализирани лабораторни услуги навсякъде по света, за да ви предоставим достъп до сертификация, верификация и аналитични услуги, за да гарантирате спазване на всички договорни условия.    

Вие можете да се доверите на експертите от SGS да оценят вашите търговски рискове професионално и безпристрастно, за да ви осигурят конкурентното предимство, от което се нуждаете.