Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS осигурява инспекции за чистота във веригата на доставка, с което гарантира, че вашите селскостопански стоки удовлетворяват съответните изисквания за качество и безопасност на всеки етап.

Ние инспектираме земеделски складови инсталации (напр. силози, резервоари и складове) и в транспортния процес (напр. корабни складове и контейнери, железопътни вагони и автомобили автомобили-прицепи). Винаги, когато извършваме инспекции за чистота, ние определяме дали зоните/единиците пренасящи или складиращи вашите селскостопански стоки са свободни от мирис, влага, чужди вещества, остатъци от предишни товари или замърсяване с вредители.

Транспортни и експедиторски услуги

За допълване на нашите инспекции за чистота ние извършваме също и тези допълнителни транспортни и експедиторски услуги:

  • Решения за одит
  • Анкета за повреди
  • Управление на фумигацията и борбата с вредителите
  • Гаранционни решения
  • Контрол на товаренето и разтоварването
  • Логистична поддръжка
  • Вземане на проби и анализ

Свържете се със SGS сега, за да научите как всички тези услуги могат да помогнат за предпазване на вашите стоки в цялата верига на доставка и да гарантират съответствие с вашите договорни изисквания.