Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

С помощта на услугите за експресен анализ от SGS имате възможност да оцените хранителната стойност на вашия животински фураж при удовлетворяване на съответните разпоредби, свързани със здравеопазването и безопасността.

Поради това експресните анализи са жизнено важни, ако искате да защитите своя добитък, както и репутацията си по целия свят.

Нашите тестове за експресен анализ използват мокри химични методи или технология, използваща отражателната способност в спектър близък до инфрачервения (NIR). Това ни позволява първо да разделим, а след това да идентифицираме категориите или съставките налични в една смес. Във всички случаи нашите техници търсят и анализират протеин, мазнини, влага, пепел и влакна във вашия животински фураж за подпомагане на оценката на нейната хранителна стойност.

Одобрени и акредитирани лаборатории

За поддържане на нашата репутация по отношение на независимост, интегритет и иновация, нашите лаборатории за експресен анализ работят съгласно стриктни указания и са акредитирани по ISO 17025 и ISO 9001:2008. С персонал от научни работници и техници с многогодишен лабораторен опит, както и с научни степени в областта на химията, микробиологията и агрономството, нашите лаборатории са си спечелили одобрението и на няколко асоциации по фуражите.

Чрез придържане към най-високите промишлени и глобални държавни стандарти, нашите услуги за експресен анализ гарантират, че вашия животински фураж вдъхва доверие, и че хранителните дажби удовлетворяват потребностите на производителите. Свържете се със SGS, за да научите как можем да ви помогнем.