Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

В някои страни все още съществуват разногласия по отношение на употребата на генетично модифицирани организми (GMO).

С многогодишния си опит в тази сфера SGS предоставя услуги по тестване за GMO, които предлагат утвърдени методологични резултати, които ще бъдат признати по целия свят.

Нашето тестване за GMO може да помогне за изграждане на доверие на потребителите и гарантира, че вашите храни за животни удовлетворяват съответните национални и международни изисквания. Методът, който използваме, е стандартизирана технология за полимеразна верижна реакция (ПВР), която окачествява наличието на всякакви GMO във вашите проби от семена. Това ви предоставя независимата проверка, от която се нуждаете, за да търгувате с доверие със страни определящи продукти без съдържание на GMO.

Базиран върху ДНК качествен скрининг за GMO - проби от семена

Ние използваме този тест, за да потвърдим липсата или наличието на генетично модифициран растителен материал в проби от семена или растителна тъкан. Тестът използва комбинация то два специфични ПВР анализа насочени към тези генетични елементи: промотор 35S на мозаечен вирус в цветното зеле (CMV) и nos терминатор. С помощта на този тест ние можем да засечем огромното мнозинство от генетично модифицирани растителни сортове, които са понастоящем в предназначено за търговия производство по целия свят.

Базиран върху ДНК качествен скрининг за GMO - проби от храни

Когато се анализират преработени храни, може да бъде трудно да се установи материал извлечен от генетично модифицирани растения поради неговото разграждане по време на производствения процес. Например, базираните върху засичане на протеин методи са неподходящи, защото процесът на производство на храни може да разруши протеина извлечен от генетично модифицирани съставки.

Ние обаче използваме по усъвършенстваните техники на ДНК анализ за установяване на наличието на явления свързани с GMO. Такива явления могат да присъстват в ДНК на преработените храни, включително хляб, брашно, соево мляко, соева извара и растителни масла. След извличане на ДНК от тези продукти ние използваме комбинация от два специфични ПВР анализа, които са насочени към тези генетични елементи: CMV35S промотор и nos terminator.

Количественото ПВР тестване базирано върху ДНК използва стандарти за определяне на концентрации на GMO от 0,01 до 5 процента. Пробите се тестват с ПВР в реално време, с което се определят специфични концентрации на ДНК в рамките на 40-циклов период.

Одобрени и акредитирани лаборатории

За поддържане на нашата репутация по отношение на независимост, интегритет и иновация, нашите лаборатории за тестване за GMO работят съгласно стриктни указания и са акредитирани по ISO 17025 и ISO 9001:2008. С екип от висококвалифицирани учени и техници, нашите лаборатории са спечелили одобрението на различни асоциации за храни. Ние използваме международни методи във всички наши лаборатории, като валидираме метода на всяко място. Ежегодно вземаме участие в тестване на уменията за откриване на явления свързани с GMO и разполагаме с акредитирана от Международната асоциация за тестване на семена (ISTA) лаборатория за тестване за GMO.

Ако желаете да ви помогнем за постигане на съответствие с регламенти изискващи липса на GMO, свържете се със SGS сега, за да научите повече.