Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS извършва химическо третиране и анализ на остатъци от обработен дървен материал, дървесина и палети за подобряване на качеството и нивата на безопасност и гарантиране на спазването на регулаторните изисквания.

Нашето глобално присъствие означава, че ние предлагаме тази услуга при източника, както и във всички точки за износ и внос. А поради нашето стандартизирано отчитане вземащо под внимание индустриалните регламенти, ние правим търговията със стоки и доставките по-малко дискусионни и предмет на спор.

Палети

Дървените опаковъчни материали трябва да бъдат третирани, за да се гарантира, че транспортираните стоки, особено стоки и/или пресни продукти за консумация от хора или животни, не са замърсени.

За проверка на това, кои палети трябва да бъдат бракувани, ние тестваме остатъците по отношение на:

 • Карбендазим
 • Мед (включително продукти на разграждането му)
 • Изотиазолини
 • Патогени
  • E.coli
  • Листерия
  • Други установени микроорганизми
  • Пентахлорфенол (ПХФ)
  • Полихлоридни бифенили (ПХБ)
  • Триброманизол (TБА)
  • Трибромфенол (ТБФ)
  • Трихлорфенол

  Стълбове

  Ние тестваме за химическо третиране на стълбове и друга дървесина за да проверим използвания метод(и) за запазване, което е особено важно при климати, при които може да възникне нашествие от насекоми. Ако стълбовете са предназначени за употреба в електрически разпределителни мрежи и за опора на телефонни кабели, ние оценяваме освен това размера, контрола на качеството и якостта на огъване.

  Свържете се със SGS сега, за да откриете как нашето химическо третиране и анализ на остатъци може да ви помогне да повишите качеството и стандартите на безопасност.