Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

За проверка на качеството на вълната и количеството на партидите от горно облекло и вълнен трикотаж SGS предоставя на купувачите тестови доклади и сертификати съгласно стандартите на Международната организация за вълна и текстил (IWTO).

Тестовите изисквания често включват:

  • Състояние (съдържание на влага) 
  • Диаметър на влакната (диаметър на вълната) 
  • Дължина на влакната 
  • Остатъци (вещество, разтворимо в дихлорметан, мастно вещество, нонилфенолетоксилатни (NPEO) перилни препарати) 
  • Тегло/плътност на вълната за вълнен трикотаж 
  • Състав на вълната за вълнен трикотаж (блендове) 
  • Качество на вълната за вълнен трикотаж (възелчета, тъмни влакна, влакна със сърцевина, растително вещество)

Ние можем да осигурим и измервания на вълната за свойства като цвят, равномерност и якост на влакната. В допълнение, ние предлагаме специализирано тестване за оценка за съответствие на вълнени горни облекла и на горни облекла от смес полиестер - вълна.

Докато независимото тестване е като цяло необичайно в индустрията, основно поради това, че вземането на проби най-добре се извършва по време на производството, което изисква по-голям независим надзор, то рутинно се изисква за конкретни страни (напр. Иран).

Ако се нуждаете от независимо вземане на проби от вълна за горно облекло и трикотаж, свържете се със SGS сега.