Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Работейки съгласно стандартите на Международната организация за вълна и текстил (IWTO), SGS осигурява широк диапазон лабораторни тестове на прана вълна за подпомагане на проверката на качеството и количеството.

Нашите услуги свързани с измерването на праната вълна включват сертифицирани тестове за:

 • Условна маса – вълната абсорбира до 20 процента от своето тегло като влага, така че фактурирането се базира върху договореното съдържание на влага или на възстановяване (известно като условна маса)
 • Рандеман – определя количеството на чистата вълна (вълнената основа) и замърсяванията от растителни вещества в пробата
 • Среден диаметър на влакното – средната финост на вълната (дебелина на влакното), която е основен показател на стойността на качеството на вълната 
 • Цвят – измерен като стойности на трицветен сигнал, но обикновено се използва за оценка на изчистената от цветове яркост (стойност Y) и жълтостта (стойност Y-Z)

В допълнение ние сертифицираме голяма част от праната вълна по отношение на дължина след кардиране. За да направим това, ние сме възприели стандартизиран метод за симулиране на полугруба обработка за оценка на средната дължина на вълната след обработката й. Ние тестваме също и за:

 • Остатъци – количеството минерално вещество и остатъчната мазнина, останали във влакната след пране, указващи ефективността на прането
 • pH – киселинността или алкалността на вълната след прането влияе върху процеса на боядисване, така че за технолозите е важно да знаят стойността на pH 
 • Разтворимост в основи и степен на избелване – разтворимостта се използва за оценка на повредата на влакната, а степента на избелване е важна при някои процеси 
 • Кухост – отнася се за кухите влакна при вълна и други животински влакна, която причинява неравномерен разход при боядисване и влияе отрицателно на външния вид на вълната за облекла (но може да е желателна при някои видове килими)
 • Обемност – измерва способността на влакната да запълват определен обем и е свързана също и с еластичността, която е важна за производства като тези на килими, тапицерии и изолации 
 • Кривина на влакната – свързана е с обемността, свиваемостта и извитостта, за която се смята, че оказва въздействие върху обработката 
 • Разпределение на диаметъра на влакната – информацията относно аспектите на разпределението на диаметъра може да повлияе върху оценката на комфорта и обработваемостта 
 • Остатъци от перилен препарат – вълните предназначени за определени пазари трябва да бъдат изпрани с перилни препарати, които не съдържат нонилфенолетоксилат (NPEO) 
 • Третирания срещу молци – те трябва да съответстват на съответните разпоредби
 • Санитарни доклади – доставките до определени дестинации изискват инспекционен доклад, потвърждаващ, че остатъчното растително вещество не е жизнено, докато други дестинации може да изискват проверка на санитарните процедури 
 • Експорт за Иран – тези доставки изискват оценка за съответствие, включваща специализирано тестване

За да проверите качеството и количеството на праната вълна спрямо набор от критерии, свържете се със SGS и попитайте за нашите независими тестови услуги.