Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS измерва независимо мазната (непраната) вълна, за да провери качеството и количеството спрямо различни критерии.

Ние работим съгласно стандартите на Международната организация за вълна и текстил (IWTO) винаги, когато е възможно.

Нашите услуги свързани с измерването на вълната включват сертифицирани тестове за:

  • Рандеман – определя количеството на чистата вълна (вълнената основа) и замърсяванията от растителни вещества в пробата
  • Среден диаметър на влакното – средната финост на вълната (дебелина на влакното), която е основен показател на стойността на вълната 
  • Цвят – измерен като стойности на трицветен сигнал, но обикновено се използва за оценка на изчистената от цветове яркост (стойност Y) и жълтостта (стойност Y-Z)

Освен това, при необходимост, извършваме допълнителни тестове:

  • Дъллжина и якост на нишката – ние използваме средната дължина, якост и позиция на скъсване на нишката за оценяване представянето на вълна за облекло в система за обработка на прежда 
  • Обемност – измерва способността на влакната да запълват определен обем и е свързана също и с еластичността, която е важна за производства като тези на килими, тапицерии и изолации 
  • Кривина на влакната – свързана е с обемността, свиваемостта и извитостта, за която се смята, че оказва въздействие върху обработката 
  • Разпределение на диаметъра на влакната – информацията относно аспектите на разпределението на диаметъра може да повлияе върху оценката на комфорта и обработваемостта 
  • Профил диаметър-дължина – измерване на средния диаметър през определени интервали по дължината на нишките на вълната, което може да е от значение за управлението на стадата от овце и за в бъдеще може да помогне за прогнозиране на обработваемостта 
  • Кухост – отнася се за кухите влакна при вълната и други животински влакна, които причиняват неравномерен разход при боядисване и влияят отрицателно на външния вид на вълната за облекла (което, обаче, може да е желателно при някои типове предназначени за килими)

Можем да тестваме и образци от мазна вълна с помощта на различни евтини методи за тестване на вълна, които са специално разработени за целите на селекцията на животни.

За да проверите качеството и количеството на мазната вълна спрямо набор от различни критерии, свържете се със SGS и попитайте за нашите независими тестови услуги.