Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

За гарантиране на високото качество и стойността на кашмирената вълна влакната трябва да бъдат измерени по отношение на мащабна плътност и дебелина, пигментация, диаметър и други характеристики.

SGS разполага с опита и експертизата да провежда два налични в момента търговски съвместими методи на измерване: с оптичен микроскоп и със сканиращ електронен микроскоп (SEM).

Идентификация на кашмирена вълна със SEM

Употребата на метода SEM позволява на нашите оператори да видят с голямо увеличение повърхността на влакното в детайли. Високата резолюция (до два нанометра) и голямата дълбочина на полето означават, че нашите експерти могат да определят характеристиките на повърхността по-лесно. Той им позволява също и да измерят топографски характеристики като мащабна височина и плътност (съотношението на мащабната дължина към диаметъра на влакното). Докато тези измервания могат да бъдат полезни за обективно разграничаване на влакната, струва си да се отбележи, че методът SEM не разкрива вътрешната структура (или пигментация) на влакната.

Ние следваме съответната промишлена стандартна методология за измерване на състава чрез SEM, както е указано от Международната организация за вълна и текстил (IWTO-58). Тя използва мащабната височина за разграничаване между вълна (дефинирана като имаща мащабна височина по-голяма от 0,55 микрона) и специални влакна, включително кашмир, мохер, камилски, от обикновена лама и лама алпака.

Съвместими, точни измервания

Нашите оператори след това идентифицират специалните влакна от други топологични свойства, като мащабна форма, плътност и равномерност на диаметъра на влакното, до известна степен субективен процес. За поддържане на съвместимост и точност на тестването ние използваме индустриално одобрени измервателни методи и осигуряваме на нашите оперативни работници стандартизирано обучение базирано върху проследяема библиотека от животни и влакна.

Ние сме централизирали работата на нашите услуги по тестване на специални животински влакна във Великобритания. Одобрено от Института на производителите на кашмирена и камилска вълна (CCMI), това учреждение участва непрекъснато в разработването на:

  • Стандартизирани технически процедури
  • Проследяеми електронни и физически проби от влакна
  • Компютъризирано обучение за идентификация на влакна
  • Процеси за непрекъснат мониторинг на операторите

Свържете се със SGS сега, за да научите как нашите услуги по тестване на влакна могат да ви помогнат да поддържате високо качество и стойност на вашите доставки на влакна.