Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

В SGS ние признаваме ключовата роля, която търговията със селскостопански стоки играе по света - от производството до консумацията.

Търговията със селскостопански стоки е комплексен и предизвикателен процес, включващ много различни участници, въпроса за търговската политика, верига за контрол, сертификация, устойчивост, верига на доставка и икономически растеж. Важно е да бъдат разбрани свързаните рискове и ние можем да ви подпомогнем като преминем през всяка стъпка на търговския процес, за да идентифицираме и намалим тези рискове.

Нашите експерти в сферата на глобалната търговия и рисковете, заедно с лабораторните и аналитичните услуги, ще ви помогнат да:

  • Идентифицирате рисковете свързани с търговията със селскостопански стоки
  • Да управлявате запасите и веригата на доставка
  • Да си осигурите лицензи за износ и внос.
  • Да извършвате анализи и сертификации за качество и количество
  • Да улесните търговските си маршрути и да получите необходимата документация
  • Да съдействате за устойчивост и устойчив икономически растеж
  • Да следите стандартите, свързани с околната среда и здравеопазването
  • Да разберете глобалната търговска стратегия
  • Да намалите разходите за трансгранична търговия

С опита и експертизата на SGS в ръцете си, вие имате солидна база, чрез която да вземате своите решения и да се движите напред.