Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Обучението за усвояване на ISO 26000 от SGS осигурява рамка, която Ви позволява да разработите система за социална отговорност.

Стандартът ISO 26000 цели насърчаването на устойчиво развитие чрез усвояване на социално отговорно поведение, което се интегрира в цялата организация.

След приключване на обучението Вие ще:

  • Познавате и обяснявате предимствата от приемането на ISO 26000
  • Идентифицирате и определяте приоритетите на основните проблеми на социалната отговорнос
  • Определяте и ангажирате съответни заинтересовани страни
  • Използвате съществуващите системи с цел осигуряване на фокусиране върху основните проблеми и принципи
  • Определяте пропуските в опита и изискванията за вътрешно обучение
  • Задавате съответни цели за подобрение

Обучението се основава на материали за решаване на казуси и на практически упражнения.

Обучението може да бъде удължено с един ден, за да включи основно обучение по оценка и преценка на ефективността на организацията по отношение на ISO 26000. Участниците могат също така да комбинират това обучение с еднодневно обучение по информираност за ISO 26000 и двудневно обучение за одитори, за да се получи петдневно модулно обучение.

Моля, имайте предвид: Вие трябва вече да притежавате основни познания за ISO 26000, еквивалентни на преминато обучение по информираност за ISO 26000, предлагано от SGS.

Свържете се със SGS сега, за да научите повече за нашето обучение по информираност за ISO 26000.