Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Това обучение е предназначено да ви помогне да прехвърлите съществуващите си умения за извършване на одити на други системи за управление към уменията, необходими за одити на системи за социално управление (SMS).

Ако вече сте завършили обучение по ISO 9000, ISO 14001 или курс по OHSAS, тогава можете да използвате обучението за преквалифициране на одитори по социални системи, за да разширите базата на уменията и знанията си, така че да разбирате и да извършвате одит по критериите на SMS. Принципите на SMETA поставят ясно формулирана система за управление, за да може да  извършвате преглед и контрол на рисковете и уязвимостите, свързани със здравето на работното място.

След приключване на обучението, вие ще:

  • Притежавате задълбочени познания по процеса на одит и сертификация по SMS
  • Имате уменията и познанията, необходими за провеждане на одити на трети страни спрямо изискванията на SMETA
  • Подкрепите Вашата кандидатура като част от общите изисквания за регистрация като регистриран водещ одитор

Това обучение е сертифицирано от CQI/IRCA (A17281).

Свържете се със SGS още днес, за да научите повече обучението по преквалификация за одитори на социални системи.