Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Обучението за водещи одитори на социални системи на SGS ви осигурява уменията и знанията, необходими за одита на социални системи съгласно изискванията на SA 8000.

Научете как да оценявате дизайна, внедряването и усъвършенстването на социалните системи на вашата организация според изискванията на SA 8000.

Защо да изберете обучението за водещи одитори на социални системи от SGS?

Курсът ще ви предостави необходимите знания и умения за извършване на одити на съответствието на организацията със спецификациите за социална отговорност съгласно SA8000 и ISO 19011.

След завършване на този курс вие ще можете:

  • Да разбирате потенциалния диапазон на социалните и етичните проблеми, пред които са изправени организациите и одиторите, както и приложимите споразумения, спецификации, кодекси за поведение и други инициативи
  • Да обяснявате ролята на одитора в планирането, провеждането, отчитането и проследяването на одит на социална система в съответствие с ISO 19011
  • Да тълкувате изискванията на SA8000 при планирането, провеждането, отчитането и проследяването на одит на социална система в съответствие с ISO 19011

Съдържание на курса

Курсът обхваща следните теми:

  • Информация за социалната отговорност 
  • Въведение в SA8000 
  • Роли и изисквания за одитора 
  • Процес и етапи на одита 
  • Тълкуване на социалните проблеми съгласно SA 8000 
  • Изисквания за системите за управление 
  • Преглед и отчет на одита

Този курс е сертифициран от CQI/IRCA 17270-PR 334.

Критерии за завършване на курса

Участниците, които успешно преминат изпита и непрекъснатото оценяване, ще получат сертификат за постижение, който удовлетворява изискването за формално обучение за лица, желаещи да бъдат сертифицирани като одитор/водещ одитор на CQI/IRCA. Този сертификат е валиден за период от пет години от датата на последния ден на курса.

Свържете се с нас, за да научите повече за нашия курс за обучение за водещи одитори на социални системи.