Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Сигурността на веригата на доставка е ключ към свеждане на кражбите, корупцията и подкупите до минимум.

SGS предлага услуги за сертификация и одит, които ви помагат да поддържате най-високите стандарти в управлението на веригата за доставка. Те включват:

  • Сертификация по Изисквания за сигурност на товарите ТАРА
  • Сертификация по ISO 28000 - Системи за управление на сигурността по веригата на доставка
  • Одити по CTPAT

Нашето всеобхватно покритие и глобални мрежи гарантират, че имате достъп до най-новата информация и технологии, отнасящи се до вашия отраслов сектор. Обърнете се към нашите експертни екипи още днес за консултация за вашия бизнес.