Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

За SGS професионалната етика заема най-важното място в дейността на компанията. Социалната отговорност на нашата фирма ни позволява да ви предоставяме обективни, прозрачни услуги, които повишават ефективността на вашия бизнес, разширяват вашата сфера на дейност и ви помагат да завладеете нови пазари.

В деловата сфера съществуват много регулаторни стандарти и изисквания за съответствие - те имат за цел да защитят обществото и околната среда, както и да осигурят устойчиво бъдеще. Клиенти и потребители правят разлика между различните търговски марки въз основа на социалната отговорност. Ако желаете да излезете на нови пазари и да надминете очакванията на вашите партньори, трябва да сте сигурни, че всички области на вашия бизнес са социално отговорни - от етапите на планиране до производството и доставката.

Ние предлагаме широка гама от услуги по одит, проверка, обучение и сертифициране, за да оценим вашите постижения спрямо стандартите за социална отговорност и да гарантираме най-добрите практики в световен мащаб. Нашият перспективен подход ще ви позволи да заемете социално отговорна позиция, която ще ви помогне да обърнете внимание на здравословната околна среда на вашите служители, човечеството и нашата планета. Ние разполагаме с най-голямата световна мрежа от висококвалифицирани и опитни експерти в сферата на социалната отговорност, благодарение на която можем да предоставим ясна оценка на вашите политики, както и да ви помогнем да превърнете бъдещата си бизнес дейност в социално отговорна