Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Наблюдавайте подобренията в ефективността на вашия бизнес партньор спрямо изискванията на Кодекса за поведение на BSCI.

Системата на BSCI на amfori, основаваща се на общ Кодекс за поведение, предлага поетапен подход, който дава възможност на компаниите да поставят устойчивата търговия в центъра на своя бизнес чрез:

 • Ангажиране с техните бизнес партньори и наблюдение на социалните им резултати
 • Увеличаване на вътрешния потенциал и получаване на подкрепа

Като партньор по одит на amfori, ние от SGS можем да ви помогнем да наблюдавате вашата верига на доставки в съответствие с изискванията на кодекса за поведение на BSCI на amfori. Фактически, това означава да наблюдавате напредъка на вашата верига на доставки в прилагането и подобряването на устойчивите бизнес практики.

Предимства на BSCI на amfori

Като участват в BSCI на amfori, членовете могат:

 • да подобрят социалната ефективност на тяхната верига на доставка;
 • да намалят разходите и да повишат ефективността;
 • да имат ясен и последователен подход, който подчертава най-добрите практики;
 • да подобрят устойчивостта на своя бизнес на промените в бранша и на пазара;
 • да подобрят репутацията на своя бизнес, като отговорят на очакванията на клиентите и заинтересованите страни.

BSCI на amfori е разработена през 2003 г. от amfori – водеща световна бизнес асоциация за отворена и устойчива търговия, която има за цел да помогне на компаниите да подобрят просперитета на хората, да използват отговорно природните ресурси и да стимулират отворената търговия в световен мащаб.

Структура на оценъчната схема

Одитите по BSCI на amfori оценяват даден производител в съответствие с ценностите и принципите на Кодекса за поведение на BSCI на amfori, които се превеждат в 13 взаимосвързани области на ефективност:

 • социална система за управление и каскаден ефект;
 • ангажиране и защита на работниците;
 • права на свобода на сдружаване и колективно трудово договаряне;
 • липса на дискриминация;
 • справедливо възнаграждение;
 • достойно работно време;
 • здравословни и безопасни условия на труд;
 • забрана на детския труд;
 • специална защита на младите работници;
 • липса на несигурни работни места;
 • липса на насилствен труд;
 • опазване на околната среда;
 • етично бизнес поведение.

Процесът на одит по BSCI на amfori

Процесът на одит по BSCI на amfori може да се състои от комбинация от пълни и последващи одити. Пълните одити се извършват на всеки две години и обхващат всички 13 области на ефективност, а последващите одити се извършват между тях и се съсредоточават само върху онези области на ефективност, които се нуждаят от нови доказателства за напредък от одитирания обект.

Всеки одит завършва с оценка от А до Е, отразяваща степента, до която одитираният обект е включил Кодекса за поведение на BSCI на amfori в ежедневната си дейност и операции.

Защо да изберете одиторски услуги по BSCI на amfori, предлагани от SGS?

Имаме богат опит, тъй като сме извършили хиляди одити по тази схема и разполагаме със специален екип и мениджър на схема, за да осигуряваме съгласуваността на одитите в страните от цял свят. Нашата глобална мрежа от одитори ни дава възможност да осигурим бърза и рентабилна реакция в повечето основни области на производството. Освен това можем да осигурим специализирани мениджъри за ключови клиенти, които съдействат при големи програми.

Научете как SGS може да помогне на вас и вашите бизнес партньори да поддържате съответствие с Кодекса за поведение по BSCI на amfori.