Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Глобализацията и повишената осведоменост сред клиентите принуждава компаниите да бъдат по-отговорни, за да гарантират, че стоките, които продават, са произведени при безопасни условия на труд, срещу справедливо възнаграждение и при зачитане на основните човешки права на заетите в производството.

Антирекламата и намеците, че компаниите не спазват тези стандарти, могат да накърнят репутацията и да окажат влияние върху продажбите и печалбите.

В SGS нашата гама от специализирани услуги по социална отговорност включва извършване на поредица от одити съгласно различни международно признати кодекси и стандарти, което ще ви помогне да оцените дали спазвате най-новите и най-строги изисквания.

Нашата голяма международна мрежа от опитни одитори по социално съгласие достига до основните страни-доставчици. Благодарение на нашия международен екип от експерти по корпоративна социална отговорност, освен дейностите по мониторинг можем да осигурим на производствените обекти обучение и подпомагане, за да помогнем за осъществяването на подобрения. Нашите надеждни системи за управление на данни ви осигуряват допълнителни гаранции, че доказателството, с помощта на което можете да покажете постоянното спазване на изискванията, е достъпно за всички заинтересовани страни.

Свържете се с нашите екипи от експерти сега, за да получите решения за социална отговорност, които ще осигурят на вашата фирма конкурентно предимство.