Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Увеличете доверието във вашия бизнес, като демонстрирате ангажимент за предотвратяване на подкуп и корупция с одит и сертифициране по стандарт ISO 37001.

ISO 37001 е разработен в отговор на нарастващата нужда на организациите да предприемат проактивни мерки за предотвратяване на подкупи и корупция. Целта на стандарта е да помага на организациите да идентифицират корупцията и да популяризира антикорупционната култура, като определя изискванията за успешното внедряване на система за управление на антикорупция (ABMS).

Основни характеристики на ISO 37001

Стандартът ISO 37001 може да се интегрира във вашите действащи системи за управление, тъй като следва същата структура и рамка на всички ISO стандарти. Внедряването позволява съгласуване с други стандарти като ISO 9001.

ISO 37001 се фокусира върху:

  • Контекста на дадена организация, в това число нуждите и очакванията на заинтересованите страни
  • Ангажимента към лидерство
  • Оценяването на рисковете и възможностите и предприетите действия за справяне с тях
  • Мониторинга и отчитането
  • Мерките за постигане на непрекъснато усъвършенстване

Какво може да ви осигури ISO 37001?

Сертифицирането на системите за управление на антикорупция (ABMS) по ISO 37001:2016 може да помогне на големи и малки компании и организации с нестопанска цел чрез:

  • Предоставяне на задълбочен одит и оценка в области, изложени на риск от подкуп
  • Демонстриране на съответствие с местните и глобалните закони за борба с подкупите и корупцията
  • Гарантиране на сигурност при предотвратяване на конфликти на интереси при търговски сделки
  • Намаляване на правните рискове и рисковете за репутацията с цел подсилване на марката
  • Въвеждане на положителни корпоративни ценности за работещите

Как може да ви помогне SGS?

Ние можем да ви помогнем да получите сертификат за системи за управление на антикорупция (ABMS) по ISO 37001:2016. Нашите глобални експерти в областта на сертифицирането и обучението могат да помогнат на вашата компания да реализира етични ценности и да превърне социалното съответствие в част от вашата бизнес стратегия и устойчивост.

Свържете се с нас и научете повече за това как ISO 37001:2016 може да помогне на вашата компания.