Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Научете как да записвате и проследявате сертифицирани материали от горски продукти – от гората до крайния продукт – със стандарта за проследяване на продукцията съгласно PEFC™, както и правилата за използване на логото на програмата.

Като акредитиран сертифициращ орган, SGS има удоволствието да ви предложи обучение по проследяване на продукцията (CoC) съгласно PEFC, което ще помогне на вашата организация да създаде и приложи системи, политики и процеси за постигане на сертификация за проследяване на продукцията (CoC), а също да демонстрира, че горските продукти са получени от сертифицирани източници.

Този курс на обучение се основава на следните стандарти:

 • Проследяване на продукцията за горски продукти – изисквания: PEFC ST 2002:2013 (стандарт за проследяване на продукцията (CoC) съгласно PEFC) 
 • Правила за използване на логото на PEFC – изисквания: PEFC-ST-2001:2008 (стандарт за логото на PEFC)

Цели на курса

След успешното завършване на този курс за обучение обучаващите се ще придобият ясна представа за:

 • Нормативната рамка за проследяване на продукцията съгласно PEFC: Въведение
 • Стандарта за проследяване на продукцията (CoC) съгласно PEFC:
  • Определяне на категорията на материалите
  • Минимални изисквания на системата за комплексна проверка
  • Методи за проследяване на продукцията (CoC)
  • Продажби, система за управление и социални изисквания
 • Стандарта за логото на PEFC: Правила за използване на логото на PEFC

Изисква се 100% присъствие на занятията за пълното завършване на курса и разбирането на проследяването на продукцията съгласно PEFC. При успешното завършване на този еднодневен курс обучаващите се ще получат удостоверение за посещение.

Защо да изберете обучението по проследяване на продукцията съгласно PEFC от SGS?

Като лидер в областта на професионалното обучение, ние се възползваме от дългогодишния си опит в целия свят, за да предоставяме възможности за ефективно обучение и развитие. Ние помагаме на хора, екипи и компании, грижим се за талантите и даваме възможност за непрекъснат напредък на организацията. Нашите специалисти си партнират с участниците в курса, като определят целите за подобряване и подпомагат професионалното развитие.

Свържете се с нас, за да научите повече.