Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Разширеното обучение по проследяване на продукцията (CoC) излиза извън рамките на сертифицирания дървен материал и съчетава стандартите на FSC™ за контролирана дървесина, рециклирани материали и операции на много места.

Този курс на обучение, разработен от нашите експерти по горски продукти, признава важната роля на рециклираните материали, контролираната дървесина и продуктите от оператори от много места за опазването на горите, като същевременно отговаря на изискванията на потребителите и индустрията за сертификацията за проследяване на продукцията.

Цели на курса за усъвършенствани системи за проследяване на продукцията съгласно FSC

След завършване на този курс за обучение обучаващите се ще придобият ясна представа за:

 • Изискванията за доставка на контролирана дървесина съгласно FSC STD-40-005 V3-1 (стандарт за контролирана дървесина съгласно FSC) 
 • Стандарта за доставка на рециклирани материали съгласно FSC STD-40-007 V2-0 (стандарт за регенерирани материали съгласно FSC)
 • Стандарта за сертификация за проследяване на продукцията от много места STD-40-003 V2-1 съгласно FSC (стандарт за проследяване на продукцията (COC) от много места съгласно FSC) 

По време на обучението ще ви запознаем със следните теми:

 • Въведение в стандарта за контролирана дървесина съгласно FSC – система за комплексна проверка, система за управление на качеството (QMS), контролирана дървесина съгласно FSC STD 30-010 FM, както и структура и цел на стандарта
 • Стандартът за контролирана дървесина съгласно FSC:
  • Част I (1+2): DDS и информация – прилагане и поддръжка на DDS, както и получаване на информация
  • Част I (3): Оценка на риска – оценка на риска и схема на решенията
  • Част I (4): Намаляване на риска – мерки за ограничаване и контрол на риска
  • Част II: Система за управление на качеството – умения, документация и записи, обществено достъпна информация, участие на заинтересованите страни и жалби
 • Стандарт за рециклирани материали съгласно FSC – въведение, термини и дефиниции:
  • Закупуване на рециклирани горски материали
  • Валидиране и мониторинг на доставчици
  • Проверка на материалите и класификация при получаване
  • Програма за одит на доставчици
  • Приложение І: Примери за рециклиран дървен материал
  • Приложение II: Примери за рециклиран хартиен материал
 • Стандартът за проследяване на продукцията (CoC) от много места съгласно FSC:
  • ЧАСТ I: Допустимост
  • ЧАСТ II: Специфични изисквания за сертификация за многоместно и групово проследяване на продукцията (COC)
  • ПРИЛОЖЕНИЕ A. Сравнение на изискванията за единично, многоместно и групово проследяване на продукцията (COC)
  • ПРИЛОЖЕНИЕ B: Изисквания за издаване на CARs от Централната служба

Всеки обучаващ се трябва да присъства на 100% от занятията, за да завърши курса и да разбере стандартите и нормативните документи за проследяване на продукцията съгласно FSC. При успешното завършване на този еднодневен курс обучаващите се ще получат удостоверение за посещение.

Защо да изберете обучението по проследяване на продукцията съгласно FSC от SGS?

Като лидер в областта на професионалното обучение, ние ползваме дългогодишния си опит в целия свят, за да предоставяме възможности за ефективно обучение и развитие. Ние помагаме на хора, екипи и компании, грижим се за талантите и даваме възможност за непрекъснат напредък на организацията. Нашите специалисти си партнират с участниците в курса, като определят целите за подобряване и подпомагат професионалното им развитие.

Свържете се с нас, за да научите повече.