Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Увеличете бизнеса, привлечете повече събития и най-добрите специалисти към своята организация чрез сертификация по ISO 20121, стандарт за сертификация за устойчиво управление на събитията.

SGS можем да помогнем на Вашата организация, производствена площадка или събитие да подобри ефективността си по отношение на околната среда и да демонстрира Вашия ангажимент за популяризиране на системата за управление на устойчивостта. Нашата оценка съгласно стандарта ISO 20121 помага на организацията Ви да подобри устойчивостта на събитията чрез намаляване на влиянието им върху околната среда.

Събитията оказват влияние върху околната среда и икономиката на няколко нива, включително на консумацията на вода, на създаването на твърди отпадъци и на разхода на енергия, те влияят върху биоразнообразието, трудовата заетост и избора на доставчик. Системата за управление на устойчивостта съгласно ISO 20121 помага на Вашата организация да си постави и да постигне реалистични цели, както и да осъществи правилата и процедурите за внедряване на най-добри практики.

Можем да Ви предложим пълен набор от услуги за оценка и одит, свързани със сертификацията по ISO 20121. Обучете и информирайте екипа си чрез обучения и семинари по процедурите за одит и внедряване от SGS . Когато сте готови, можем да проведем оценка и сертификационен одит.

Вашата организация или веригата за доставка на събитие е също толкова важна за Вашата система за управление на устойчивостта. Можем да проведем одити от втора страна, за да наблюдаваме веригата на доставка, навсякъде по света.

Стандартът може да бъде прилаган при всички случаи - от местна изложба до голямо събитие, като е приложим за събственици, организатори и доставчици на събития. Демонстрирайте ангажимента си към устойчивостта като сключете договор със SGS за оценка и сертификационен одит по управление на събитията съгласно ISO 20121.