Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

За да осигурите съответствие на вашата организация с най-новите нормативни документи, свързани с околната среда във вашия сектор на промишлеността и за да поддържате устойчивост, вие се нуждаете от обширен набор от инструменти и техники за управление.

Услугите на SGS по управление и съответствие включват широка гама от услуги за одит и сертификация, свързани с околната среда.

Нашите услуги ви позволяват да съберете необходимата информация, за да осигурите доказателство, че спазвате съществуващите стандарти, задължителните нормативни актове или доброволните схеми, свързани с околната среда. Нашето обучение и събития спомагат за укрепване на принципите на най-добрите практики в управленската стратегия и в рамките на организацията.

Възползвайте се от нашата глобална мрежа от специалисти, за да получите експертните съвети, необходими за управление изискванията спрямо околната среда, обществото и устойчивостта. Партнирайки си с нас, ще бъдете сигурни, че сте поели правилния път за превръщането на организацията в лидер по устойчивост.