Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Регистрацията на модули, предлагана от SGS, гарантира, че Вашите фотоволтаични (PV) модули са регистрирани в съответните национални схеми, позволявайки на Вашите инвеститори да се възползват от субсидии, а на Вашия продукт да навлезе на пазара.

Регистрацията на фотоволтаични (PV) продукти е важен двигател във фотоволтаичната (PV) промишленост. Много държави по света са изградили схеми за регистрация, проектирани, за да насърчат инвестициите във възобновяема енергия. Чрез тези схеми клиентите, инвестиращи във Вашия продукт, могат да спечелят субсидии - но за тази цел производителите на соларни модули и производителите на други продукти за соларната промишленост трябва първо да регистрират своите продукти в съответната схема.

Глобална информираност за местните схеми

SGS е глобален лидер на пазара с местно присъствие, затова, ако ни възложите това, ние Ви гарантираме, че Вашият соларен продукт ще бъде регистриран в съответната схема.

Националните схеми за регистрация на PV включват, например:

 • DENA – Германия
 • CEC – Енергия щат Калифорния
 • MCS – Великобритания
 • IDEA – Испания
 • GSE – Италия
 • ADEME – Франция
 • CGC – Китай
 • CEC – Австралия
 • SEAI – Ирландия
 • FSEC – Go Solar Флорида
 • JPEC – Япония

Водещи в света услуги от надежден доставчик

Нашите глобални познания, умения и модерни съоръжения за слънчева технология гарантират, че вие ще разработвате по-добри соларни продукти, които са продаваеми в световен мащаб. Ние предлагаме не само тестване и сертифициране, но можем да обслужваме цялата стойностна верига на фотоволтаичния отрасъл.

Свържете се със SGS, за да разберете как нашите услуги за регистрация на модули могат да донесат полза на Вашия бизнес като изведат Вашия продукт на соларния пазар.