Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Бъдете в крак с променящите се нормативи за околната среда с подкрепата на услугите в областта на безопасността на продуктите от SGS.

Ние сме Вашият идеален партньор, който да Ви преведе през лабиринта на настоящите и бъдещите изисквания за съответствие.

За да се справите ефективно и ефикасно с променящото се законодателство и нормативи, нашите акредитирани екипи Ви предоставят решения за безопасност на продуктите, които съответстват на Вашия предмет на дейност. Нашите експерти имат международен опит в широк спектър от индустрии и обширни познания за нормативните изисквания на местно, национално и международно ниво.

Нашите екипи по околната среда ще Ви помогнат да представите докладите за безопасност на продуктите и необходимите информационни листове за безопасност, за да спазите целия спектър от правни изисквания. Ние осигуряваме физическа помощ, когато Вашият бизнес има нужда от управление на извънредни ситуации. Освен това, ние предоставяме широка гама от програми за обучение по опазване на околната среда и безопасност, за да предоставим на Вашия екип най-новата информация за опазване на здравето и безопасността.

Нашите услуги в областта на безопасност на продуктите обхващат следните сфери:

  • Управление на информационните листове за безопасност за доказване на Вашето съответствие на регламентите за класификация на химическите вещества
  • Подкрепа при оценяване на съответствие с регламента относно Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаването на химикали(REACH)
  • Съставяне на план за извънредни ситуации
  • Услуги по комуникация в извънредни ситуации 
  • Уведомителни доклади в случай на извънредна ситуация, свързана с опасни вещества
  • Консултации регламента за класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси (CLP)
  • Физическа помощ, когато се нуждаете от управление на извънредни ситуации
  • Гама от програми за обучение по опазване на околната среда и безопасността за предоставяне на Вашия екип най-новата информация за опазване на здравето и безопасността

Нашите икономични и съобразени решения могат да Ви помогнат да спестите пари, за защитите репутацията на Вашия бизнес и да осигурят непрекъснатост на веригата на доставки на Вашите продукти.