Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Проследяване на продукцията от MSC

Преди да се разреши на морските продукти да носят екоетикета на MSC, рибарникът трябва да получи сертификацията за рибарници на MSC. В допълнение всички фирми във веригата на доставка, които имат собственост върху продукта, трябва да получат сертификация за проследяване на продукцията от MSC. Тук се включват дистрибутори, търговци на едро, производители, фирми за опаковане, търговци, търговци на дребно, организации за кетъринг и ресторанти.

Всяка компания, на която се прави одит, трябва да демонстрира, че е внедрила ефективни системи за проследяване, ца да гарантира, че единствено морската храна от сертифицирания рибарник носи логото на MSC. Това спомага за предотвратяване на навлизане на нелегално уловена риба във веригата на доставка, за погрешното етикетиране на продуктите и за замяна на едни видове с други. Сертификацията за проследяване на продукция от MSC е с валидност три години и е подложена на ежегодни прегледи.

Свържете се със SGS, за да откриете как можем да Ви помогнем да спазвате на MSC и да повишите доверието на клиентите към Вашите продукти и дейности.